Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Wydawanie świadectw i certyfikatów

„Świadectwo jakości i pochodzenia” wydawane jest przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji dla produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym mają znaczący potencjał dla promowania polskiej gospodarki, innowacyjności i wpływu na rozwój poszczególnych regionów kraju.

Otrzymane Świadectwo potwierdza specyficzne walory produktu / usługi w ujęciu zarówno geograficznym oraz branżowym.

Warunki otrzymania świadectwa:

1.    Świadectwo mogą otrzymać produkty i usługi firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz firmy niezrzeszone.

2.    O wydanie świadectwa mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • podmiot jest zarejestrowany w Polsce i co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność gospodarczą;
  • podmiot nie prowadzi działalności produkcyjnej bądź usługowej na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej;
  • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem działalności podmiotu zgłaszającego;
  • zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.
  • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem eksportu bądź maja znaczący potencjał eksportowy

3.    Wniosek podlega ocenie przez Zarząd Izby.

4.    Po dokonaniu analizy i oceny wniosku  oraz na podstawie dodatkowych materiałów, Zarząd Izby podejmuje decyzje o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu świadectwa.

5.    Ostateczna decyzja  Zarządu izby jest niepodważalna i nie podlega zaskarżeniu.

 

Aby ubiegać się o wydanie świadectwa należy:

  • przesłać do Izby wypełniony wniosek o wydanie świadectwa
  • uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 500,00 PLN netto

Koszt weryfikacji:

·         dla firm zrzeszonych w Polskiej izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji – bezpłatnie

·         dla firm pozostałych: w zależności od liczby zatrudnionych:

Mikro przedsiębiorca

0-9 osób zatrudnionych

2000 zł netto

Mały przedsiębiorca

10-49 osób zatrudnionych

3000 zł netto

Średni przedsiębiorca

50-249 osób zatrudnionych

5000 netto

Duży przedsiębiorca

Powyżej 250 osób zatrudnionych

7000 zł netto

 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy