Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Sieciowanie przedsiębiorstw

 „Lepiej działać razem niż osobno”

W marcu 2008 Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji podjęła  działania związane z powołaniem kilku inicjatyw klastrowych, które połączone zostały w jedną sieć współpracy pod nazwą Wielkopolska Innowacyjna  Sieć Kooperacji.

W ramach sieci działają następujące klastry: Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, klaster spożywczy, klaster medyczny.

Sieć współpracy tworzą:

 • firmy – członkowie sieci
 • Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jako lider oraz Wielkopolski Klub Kapitału – partner strategiczny
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • przedstawiciele władz samorządowych lokalnych i regionalnych oraz politycznych,
 • instytucje finansowe i firmy doradcze (w tym doradztwa technologicznego)

Podstawowym celem tworzonej sieci jest zapewnienie wszystkim jej uczestnikom wymiernych korzyści poprzez uzyskanie nowych możliwości sprzyjających szybkiemu rozwojowi firm oraz stworzenie z Wielkopolski obszaru o największym stopniu innowacyjności w kraju i w konsekwencji dorównaniu poziomem wzrostu gospodarczego do czołowych regionów Europy.

Do takich korzyści zaliczyć możemy m.in.:

 • obniżenie kosztów działalności firmy,
 • przyspieszenie rozwoju firmy,
 • wzmocnienie pozycji firmy na rynku,
 • wzrost liczby partnerów i kooperantów,
 • stabilizacja dostaw oraz sprzedaży (umowy długoterminowe),
 • wzmocnienie konkurencyjności w stosunku do firm spoza klastera/sieci współpracy,

Poniżej przedstawiamy przykłady działań, jakie są i będą realizowane w ramach sieci, które przyczynią się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności firm – członków WISK, a także zwiększenia ich innowacyjności:

 1. Dostarczanie informacji, która zapewni firmie znaczącą pozycję na rynku,
 2. Bieżąca informacja o możliwościach uzyskania zewnętrznych środków finansowych, 
 3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji samorządowej i krajowej a także z politykami, 
 4. Organizowanie współpracy z przedstawicielami nauki, ośrodków badawczo - rozwojowych (B+R), 
 5. Realizacja wspólnych szkoleń, 
 6. Współpraca pomiędzy dostawcami surowców, producentami i odbiorcami gotowych produktów sieci/klastra w kraju i za granicą,
 7. Współpraca z lokalnymi szkołami zawodowymi i uczelniami,
 8. Działania marketingowe mające na celu promocję marki sieci/klastra,
 9. Wspieranie współpracy międzynarodowej członków WISK,
 10. Wspólny lobbing na poziomie władz samorządowych i krajowych.

 Gospodarka przyszłości to gospodarka innowacyjna! W związku z tym, że gospodarka ta opiera się przede wszystkim na klastrach i sieciach współpracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci Kooperacji. 

 Osoba do kontaktu: Iwona Wesołek, tel.: 61 854 21 93, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl

 

 

 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy