Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Katalog "Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolskie"

Celem wydawnictwa jest krajowa i zagraniczna promocja przedsiębiorstw o wysokim poziomie jakości produkcji oraz o rzetelnym i profesjonalnym podejściu do wszystkich swoich kontrahentów. Przedsiębiorstwa znajdą się w układzie branżowym, według alfabetycznie ułożonego spisu firm, wraz z ich krótką charakterystyką. Cała treść Katalogu przedstawiona będzie w językach: polskim i angielskim. 
Każda edycja Katalogu przesyłana jest do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych na świecie i ich Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz do ambasad zlokalizowanych w Warszawie, zagranicznych izb gospodarczych, wszystkich urzędów wojewódzkich, a także urzędów miejskich i powiatowych.
Katalog „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski” jest bardzo dobrze odbierany przez polskie i zagraniczne placówki dyplomatyczne. W Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad służy on do promocji miasta Poznania oraz Wielkopolski, jako bardzo atrakcyjnego regionu dla inwestorów a także pod względem turystyki i kultury oraz kojarzenia partnerów gospodarczych, poszukiwania nabywców polskich towarów i usług, oferowania możliwości kooperacji,  wspólnej dystrybucji towarów oraz wymiany informacji.
Na bieżąco przekazywany jest także wszystkim instytucjom gospodarczym/izbom i stowarzyszeniom gospodarczym w kraju i za granicą, z którymi Izba współpracuje.
Katalog wydawany był w latach 2000  - 2010 r.
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy