Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Informacje ogólne

Izba wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych szkoleniowych i doradczych, a także innych usług realizowanych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zgłaszanymi przez klientów. 

Izba działa w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest członkiem i założycielem Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, jest również członkiem Krajowej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. 

W ramach działań statutowych Izba świadczy następujące usługi:

Informacja szczegółowa na temat świadczonych usług znajduje się obok.

  

 
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy