Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania


Wszystkim przedsiębiorcom, którzy mają potrzeby w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków Unii Europejskiej, Izba proponuje

kompleksową usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych m.in.  do funduszy pomocowych UE.

W ramach usługi dokonana zostanie analiza Państwa firmy oraz pomysłu na jej rozwój pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z dostępnych źródeł. Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu dotyczącego nowej (początkowej) inwestycji na podstawie danych źródłowych dostarczonych przez klienta, opieka nad firmą w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, oraz końcowe rozliczenie przedsięwzięcia.

Nowa inwestycja powinna być związana z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Wsparcia nie otrzymają inwestycje odtworzeniowe, czyli te, które będą polegać na wymianie dotychczas wykorzystywanych środków trwałych ze względu na ich zużycie.


Wysoka jakość świadczonych usług jest zagwarantowana wieloletnim doświadczeniem pracowników Izby – akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konsultantów Krajowego Systemu Usług.
Szczegółowa lista usług znajduje się obok.
tel.: 61 851 78 48 e-mail: izba@pcc.org.pl
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy