Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

ABC księgowości

Usługa obejmuje takie elementy jak:

 • charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy,
 • zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych,
 • terminy składania deklaracji podatkowych,
 • ogólne zasady rozliczania obciążeń podatkowych (VAT),
 • możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych.
 • kwestie dotyczace zatrudniania pracowników, a w szczególności:
 1. charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy)
  oraz umów cywilnoprawnych,
 2. obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników:
 • zasady naliczania wynagrodzenia,
 • zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń
  przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i innych,
 • zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej
  działalności),
 • tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę,
 • aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia
  osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy