Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Transfer technologii

Transfer technologii stanowi przekazanie zbioru informacji umożliwiających prowadzenie z sukcesem działalności handlowej lub przemysłowej. Transfer technologii może przyjmować formę: handlową (import maszyn, licencji, usługi techniczne itp.) oraz niehandlową (publikacje naukowe i techniczne, kursy szkoleniowe i seminaria, konferencje, badania patentowe). (patrz leksykon www.pi.gov.pl.

Usługa doradcza związana z  transferem technologii obejmuje m.in.:

  • przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,
  • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,
  • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
  • doradztwo w zakresie przygotowania treści umowy
  • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
  • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy