Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Poszukiwanie partnerów gospodarczych

Celem usługi jest doradztwo w zakresie wchodzenia na wybrane rynki zagraniczne oraz przygotowanie listy potencjalnych kontrahentów i informacji o rynku.

Wersja podstawowa usługi obejmuje:

przygotowanie szczegółowych informacji na temat wybranych rynków zagranicznych, możliwości wejścia na danych rynek oraz określenie grupy potencjalnych kontrahentów firmy, sprofilowanie działalności klienta, sporządzenie listy potencjalnych od 10 do 100 kontrahentów z opisem firmy oraz danymi teleadresowymi.  Kolejnym etapem jest wprowadzenie informacji o ofercie handlowej klienta do dostępnych baz danych służących nawiązaniu współpracy gospodarczej. 


Wersja rozszerzona natomiast obejmuje dodatkowo:

wysłanie dostarczonej przez Klienta oferty (w języku kraju docelowego lub angielskim) do wytypowanych kontrahentów celem jej rekomendacji przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji. 

 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy