Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Kojarzenie biznesu i jednostek naukowych

Celem usługi jest doradztwo związane z kojarzeniem biznesu i jednostek naukowo-badawczych w zakresie współpracy.

 W ramach usługi Izba:

  1.  zdiagnozuje możliwości współpracy przedsiębiorstwa z B+R lub inna firmą w zakresie: transferu technologii i know-how, usług badawczych, usług analitycznych, podwykonawstwa, zakupu i sprzedaży maszyn, urządzeń i surowców, komponentów. 
  2. Kolejnym etapem realizowanej usługi będzie zorganizowanie, na podstawie wcześniej zebranych informacji od firm spotkania z maksymalnie trzema potencjalnymi kontrahentami w okresie ustalonym w umowie.

Usługa ma na celu nawiązanie kontaktów Bizne-Nauka-Biznes  i stworzenie platformy współpracy.
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy