Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Klastry

Doradztwo w zakresie finansowania inicjatyw klastrowych i klastrów

 Celem usługi jest doradztwo związane z optymalizacją struktury finansowania, określeniem źródeł finansowania inicjatyw klastrowych, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów poszczególnych firm z uwzględnieniem branży firm z klastra,  pozyskiwanie finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji do uzyskania dofinansowania / udziału w projektach.

Doradztwo w zakresie opracowania wizji, strategii rozwoju i działań dla klastra.

Celem usługi będzie doradztwo związane z określeniem,  opracowaniem wizji, strategii rozwoju klastra. Określenie propozycji działań dla klastra w ramach obszarów funkcjonalnych typu marketing, zarządzanie, kapitał ludzki, internacjonalizacja, technologie i finanse.  W ramach doradztwa przeprowadzona będzie analiza stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju danej branży w przyszłości.


Doradztwo w zakresie organizacji, struktury i wyboru formy prawnej klastra.

Celem usługi jest doradztwo związane z określeniem  odpowiedniej formy prawnej  klastra, struktury oraz organizacji. W ramach usługi Izba zorganizuje spotkanie eksperta w dziedzinie klastrów z przyszłymi potencjalnymi uczestnikami klastra, celem przedstawienia im korzyści ze współpracy w ramach klastra. W ramach doradztwa zostanie  określona  optymalna struktura klastra. Kolejnym etapem będzie: opracowanie statutu, pomoc w przygotowaniu Walnego Założycielskiego Zgromadzenia członków  klastra oraz wyborów organów klastra.
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy