Doradzamy przedsiębiorcom

Usługi

Audyty technologiczne

Celem usługi audytu technologicznego  jest ocena potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług.
W ramach procedury audytu technologicznego konsultant:

  • przeprowadza wizytę w siedzibie klienta, której efektem jest wypełniony formularz wizyty (podsumowujący wizytę / zawierający co najmniej informacje nt. daty przeprowadzenia audytu, osób uczestniczących ze strony Wykonawcy oraz klienta oraz jego czasu trwania i przewidywana data przekazania raportu z audytu);
  • przygotowuje raport z audytu – zawierający m.in diagnozę przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę branży, kluczowe czynniki sukcesu (oraz kluczowe technologie), benchmarking oraz rekomendacje nt. możliwości wdrożenia nowych technologii;
  • przekazuje raport klientowi, który potwierdza przyjęcie usługi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy