Консультируем предпринимателей

Услуги

Monitor Polskiej Izby Gospodarczej

Izba wydaje comiesięczny magazyn zawierający informacje gospodarcze, wiadomości na temat aktualnie organizowanych przez Izbę  targów, misji gospodarczych, szkoleń, projektów, ogłoszenia firm.

Kontakt

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Tel. 61 851 78 48 49
E-mail: izba@pcc.org.pl