Консультируем предпринимателей

Услуги

Katalog "Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolskie"

Celem wydawnictwa jest krajowa i zagraniczna promocja przedsiębiorstw o wysokim poziomie jakości produkcji oraz o rzetelnym i profesjonalnym podejściu do wszystkich swoich kontrahentów. Przedsiębiorstwa znajdą się w układzie branżowym, według alfabetycznie ułożonego spisu firm, wraz z ich krótką charakterystyką. Cała treść Katalogu przedstawiona będzie w językach: polskim i angielskim. 
Każda edycja Katalogu przesyłana jest do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych na świecie i ich Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz do ambasad zlokalizowanych w Warszawie, zagranicznych izb gospodarczych, wszystkich urzędów wojewódzkich, a także urzędów miejskich i powiatowych.
Katalog „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski” jest bardzo dobrze odbierany przez polskie i zagraniczne placówki dyplomatyczne. W Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad służy on do promocji miasta Poznania oraz Wielkopolski, jako bardzo atrakcyjnego regionu dla inwestorów a także pod względem turystyki i kultury oraz kojarzenia partnerów gospodarczych, poszukiwania nabywców polskich towarów i usług, oferowania możliwości kooperacji,  wspólnej dystrybucji towarów oraz wymiany informacji.
Na bieżąco przekazywany jest także wszystkim instytucjom gospodarczym/izbom i stowarzyszeniom gospodarczym w kraju i za granicą, z którymi Izba współpracuje.
Katalog wydawany jest od 2000 r.
 

Kontakt

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Tel. 61 851 78 48 49
E-mail: izba@pcc.org.pl