Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Zamknięte

Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce

Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce

Projekt pt. "Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był od stycznia 2011 do końca 2012 roku.

Projekt realizowany był w partnerstwie trzech organizacji:

- Wielopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych (Partner wiodący),
- Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji (Partner merytoryczny) oraz
- Konińskiej Izby Gospodarczej (Partner regionalny).

Celem projektu było zwiększenie świadomości przedsiębiorców i społeczności lokalnych na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej roli w działalności firm.
Głównymi zadaniami projektu były:

SPOTKANIA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO KLUBU CSR

Jednym z głównych działań projektowych było utworzenie w Poznaniu  i w Koninie Wielkopolskiego Klubu CSR, który skupił wielkopolskich  pracodawców  i pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością biznesu. Klub stał się miejscem, w którym przedsiębiorcy zdobywali pogłębioną, praktyczną wiedzę z zakresu CSR, a także dzielili się swoimi doświadczeniami w tej materii. Spotkania Klubu odbywały się będą raz na kwartał.

STRONA WWW PROJEKTU

W ramach projektu utworzona została strona internetowa adresowana do przedsiębiorców,  NGO i liderów społecznych. Oprócz szerokiej wiedzy na temat CSR,  na stronie zawarte były ciekawe informacje dotyczące samego projektu, jak i  projektowych wydarzeń: publikacje i analizy powstałe w ramach projektu, materiały ze spotkań Klubu CSR oraz materiały medialne. Strona była wzbogacona o sondy, pozwalające zbadać między innymi w jakim stopniu przedsiębiorcy angażują się społecznie, czy też ocenić,  które z podejmowanych przez firmy działań CSR są najbardziej efektywne. Strona internetowa ruszyła pod koniec marca 2011r. (www.klubCSR.pl)

KAMPANIA PROMOCYJNA W MEDIACH

Kampania medialna prowadzona podczas całego projektu we wszystkich typach mediów pozwoliła na przekazanie wiedzy nt. CSR  większej grupie odbiorców,  a także na szeroką  promocję spotkań w ramach Klubu CSR i pozostałych działań projektowych.

KONKURS WIELKOPOLSKIE GRAND PRIX CSR

W 2012 roku w ramach projektu zorganizowany został konkurs na najlepszą inicjatywę CSR zrealizowaną przez wielkopolskiego przedsiębiorcę. Główną kategorią konkursową była: najlepsza inicjatywa w zakresie stosowania elastycznych i nowoczesnych form zatrudnienia.

WIELKOPOLSKIE FORUM CSR

Również w drugim roku realizacji projektu odbyło się Wielkopolskie Forum CSR (jeden dzień w Poznaniu, jeden dzień w Koninie), podczas którego w formie paneli dyskusyjnych moderowane będą rozmowy na temat praktyki CSR w Polsce. Podczas forum podsumowane zostały spotkania Wielkopolskiego Klubu CSR,  a także nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu o Wielkopolskie Grand Prix CSR.

PROMOCJA CSR NA REGIONALNYCH SPOTKANIACH PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Podczas najważniejszych  regionalnych spotkań przedsiębiorców,  wybitnych osobistości świata biznesu, polityki, dyplomacji, nauki i kultury i mediów odbywała się promocja spotkań Klubu CSR, a także dobrych wielkopolskich praktyk CSR.

< zobacz listę zamkniętych projektów

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy