Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Zamknięte

Świadoma Przedsiębiorczość

Świadoma Przedsiębiorczość

Celem projektu było wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku pracy (albo jako pracownik lub jako osoba prowadząca własna działalność gospodarczą). Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość - projekt miał rozwinąć ich wiedzę i umiejętności związane z przedsiębiorczością. Jednym z długofalowych efektów projektu było zwiększenie świadomości młodych „przedsiębiorców" i wprowadzenie ich w tajniki rynku pracy.

Projekt skierowany był do trzech głównych grup docelowych:
  • uczniowie szkół średnich jako potencjalne osoby chcące założyć działalność gospodarczą
  • nauczyciele szkół średnich przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości"
  • przedsiębiorcy
Działania w projekcie:
  • warsztaty z zakresu podstaw przedsiębiorczości „Młodzi na start" dla uczniów szkół średnich
  • kompleksowe doradztwo zawodowe dla uczniów poprzedzone testem psychologiczny do badania predyspozycji zawodowych obejmujący następujące obszary: test zainteresowań i preferencji, test osobowości, wiodący typ inteligencji
  • staże dla uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach
  • konkurs na najlepsze biznes plany
  • szkolenie „Nauczyciel - przewodnik w biznesie" dla nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
  • opracowanie publikacji podsumowującej projekt
Partnerzy w projekcie:

Lider: Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu
Partner 1: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz
Partner 2: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Poznań
Partner 3: Powiat Toruński
Partner 4: Miasto Bydgoszcz
Partner 5: Powiat Poznański

Okres realizacji projektu: czerwiec 2011 - listopad 2012

Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

< zobacz listę zamkniętych projektów

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy