Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Zamknięte

RAZEM - partnerstwo na rzecz rynku pracy.

RAZEM - partnerstwo na rzecz rynku pracy.

Istotą Projektu było wskazanie możliwości płynących z szerokiego partnerstwa podmiotów kształtujących rynek pracy, w celu elastycznego wykorzystywania szans i wyzwań w obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

 

Projekt miał na celu zaangażowanie i wykorzystanie współpracy różnych podmiotów - pracodawców oraz partnerów kształtujących rynek pracy od strony podażowej (szkoły, uczelnie, instytucje rynku pracy) w celu efektywnego wykorzystania zasobów lokalnego rynku pracy. Istotnym elementem było uwzględnienie kierunków rozwoju gospodarczego regionu a także opracowanie mechanizmów zaradczych w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej zmiany gospodarczej. 

Cele Projektu były realizowane poprzez organizację cyklu konferencji i warsztatów a także badania, których wyniki były rozpowszechnione wśród społeczności lokalnej. Tematyka podejmowana w projekcie dotyczyła aktywnego kształtowania lokalnego rynku pracy oraz wypracowania narzędzi do strategicznego planowania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 

Projekt był realizowany w partnerstwie  z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z oraz Wielkopolską Izbą Budownictwa.

 Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „ Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”). 

Termin realizacji: 01.10.2008-28.02.2010

 

< zobacz listę zamkniętych projektów

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy