Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Zamknięte

Punkt Konsultacyjny KSU

Punkt Konsultacyjny KSU

Wykwalifikowana kadra oraz znacznie poszerzony wachlarz usług, szczegółowo dopasowany do potrzeb obecnych i przyszłych przedsiębiorców, to jedne z wielu zalet jakie posiadały Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług w województwie wielkopolskim. Ośrodki te wyłonione zostały zostały w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji była jedynym ośrodkiem w Poznaniu prowadzącym Punkt Konsultacyjny KSU. Projekt realizowany był w latach: marzec 2012-grudzień 2013.

Dzięki swojej nowej formule oraz usługom „szytym na miarę”, ośrodki KSU stały się prawdziwymi lokalnymi centrami obsługi obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Punkty Konsultacyjne KSU nadal świadczyły usługi informacyjne dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Prawdziwą jednak nowością stały się usługi doradcze: asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz opieka nad klientem.

Oferta kompleksowych usług informacyjnych i doradczych Punktów Konsultacyjnych skierowana była do osób zamierzających uruchomić własną firmę jak również do przedsiębiorców i obejmuje: usługę informacyjną, opiekę nad klientem, asystę w podejmowaniu działalności gospodarczej oraz asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

usługa informacyjna odpowiada na potrzeby związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
 • administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 • Zatrudniania cudzoziemców,
 • świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych,
 • prawa ochrony konkurencji,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • ochrony własności intelektualnej,
 • systemów jakości ISO 9001 i HACCP,
 • rozwoju zasobów ludzkich,
 • wykorzystywania technologii informacyjnych,
 • ochrony interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
 • możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 • wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 • prawa zamówień publicznych,
 • zakresu korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 • podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU,
 • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

Skorzystanie z usługi informacyjnej było całkowicie bezpłatne.

W ramach usługi informacyjnej „Opieka nad klientem” mogli Państwo uzyskać pomoc w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz pomoc w skorzystaniu ze specjalistycznej usługi (doradczej, szkoleniowej, finansowej). Konsultanci naszego Punktu informowali o zasadach korzystania z wybranej przez klienta usługi specjalistycznej, jej zakresie, czasie trwania, zasadach finansowania, możliwych efektach itp. Pomagali też klientom w umówieniu się z usługodawcą specjalistycznym, przedstawiali takiemu usługodawcy potrzeby klienta,  monitorowali dalsze losy klienta w procesie korzystania z tej usługi, kontaktując się z nim i udzielając dodatkowych, potrzebnych informacji. Skorzystanie z usługi „opieka nad klientem” było całkowicie bezpłatne.

W ramach usługi doradczej „Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” początkujący przedsiębiorca uzyskał wsparcie we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej. 

Usługa ta składała się z następujących elementów:

 1. wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
 2. konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
 3. analizy SWOT planowanej działalności,
 4. analizy form i źródeł finansowania działalności,
 5. pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 6. wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
 8. pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Nasi doradcy uwzględniali uwarunkowania regionalne (instrumenty dostępne w gminach czy powiatach), specyfikę planowanej działalności gospodarczej czy poziom wiedzy klienta w poszczególnych obszarach biznesowych.

Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana była w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywał jedynie 10% ceny usługi tj. 9,375 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosił do 16 godzin.

Natomiast w ramach usługi doradczej „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej” działający już przedsiębiorca uzyskał doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy. Na podstawie diagnozy potrzeb Klienta nasi doradcy wspierali przedsiębiorcę w następujących kwestiach:

 • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
 •  marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.); 
 • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.); 
 • finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.). 

Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej była dofinansowana w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywał jedynie 10% ceny usługi tj. 10,00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 24 godzin.

 

 

 

 

< zobacz listę zamkniętych projektów

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy