Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Zamknięte

KINGET INNOWACJE - izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw

KINGET INNOWACJE - izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji wraz z 12 partnerami z całego kraju realizowała projekt pt KINGET INNOWACJE - izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany był w terminie II kw. 2009 - II kw. 2012

Celem projektu było świadczenie szerokiego pakietu usług proinnowacyjnych pogrupowanych w ramach trzech kategorii:

- Budowa sieci wsparcia inicjatyw klastrowych
- Budowa platformy B-N-B (Biznes – Nauka – Biznes)
- Dyfuzja Innowacji

Usługi, które świadczyła Izba w ramach projektu to między innymi:

- usługa doradcza - audyt technologiczny
- usługa doradcza związana z transferem technologii
- kojarzenie partnerów handlowych
- identyfikacja i przygotowanie nowych rynków zagranicznych dla firm
- usługa związana z przygotowaniem i zorganizowaniem udziału firm w targach i misjach
- opracowanie strategii rozwoju klastra (biznes planu)
- usługi doradcze w zakresie kontaktów biznesowych dla firm z klastra
- usługa doradcza w zakresie identyfikacji potencjalnych szans na współpracę między firmami i centrami nauki
- usługa doradcza dotycząca kojarzenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych w zakresie współpracy

Powyższe Usługi świadczone były dla firm bezpłatnie, jako pomoc de mini mis.
Pomoc “de minimis” to pomoc publiczna, której łączna suma nie przekracza 200 000 euro dofinansowania jednej firmy w ciągu 3 lat. Zgodnie z zasadą “de minimis non curat lex” (prawo nie troszczy się o drobiazgi) dopuszczono udzielanie pomocy o tak niewielkich rozmiarach, jako nie zaburzającej konkurencji na rynku.
 

< zobacz listę zamkniętych projektów

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy