Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

KIGNET

KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”, był  realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nadrzędnym celem projektu KIGNET było zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu, w szczególności przez izby gospodarcze. Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji była koordynatorem podsieci KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet. Jej podstawowym zadaniem była  promocja samozatrudnienia (przedsiębiorczości) kobiet oraz promocja kobiet na kierowniczych stanowiskach i w życiu publicznym wykorzystując ich kompetencje i predyspozycje.
Główny cel Projektu to:

  • zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych,
  • uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju,
  • opracowywanie kompleksowych strategii, co zapewni polskim przedsiębiorstwom usługi doradcze i szkoleniowe na najwyższym poziomie
  • wyrównanie negatywnych różnic w rozwoju przedsiębiorstw z różnych regionów oraz zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji organizacją akredytowaną w sieci KIGNET /zaświadczenie nr 17/.
Termin realizacji: 01.01.2005-30.09.2007.
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy