Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Global Cluster

Międzynarodowy projekt Global Cluster to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy przedsiębiorstw krajowych z unijnymi. Koordynatorem Projektu było Euro Info Center z Wiesbaden w Niemczech.
Polska Izba Importerów, Eksporterów i Kooperacji była partnerem oraz wyłącznym przedstawicielem na Polskę projektu. Projekt miał  na celu pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych w całej Europie, tworzenie sieci zależności handlowych pomiędzy europejskimi przedsiębiorcami. W Projekcie brało udział 20 partnerów - koordynatorów z 13 krajów (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Estonia).
W ramach projektu odbyły  się trzy giełdy kooperacyjne, towarzyszące następującym imprezom targowym: 7-10 listopada 2007 Międzynarodowe Targi Ecomondo, które są targami odzyskiwania materiałów i energii oraz rozwoju ochrony środowiska, Rimini / Włochy
24-25 stycznia 2008 Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Grune Woche , Berlin /Niemcy
22-23 Maja 2008 Międzynarodowe Targi Przemysłowe , Nitra / Słowacja
Podczas giełd kooperacyjnych uczestniczący przedsiębiorcy mieli  zapewnione spotkania handlowe z wcześniej dobranymi partnerami handlowymi z 20 państw uczestników Projektu „Global Cluster”. Giełdy kooperacyjne poprzedziły warsztaty, na których przedsiębiorcy zapoznali się z zasadami międzynarodowej współpracy, pojęciem klasteringu, jak również działaniem na poszczególnych rynkach zagranicznych. 
Rezultaty: 16 firm biorących udział w giełdach, 71 osoby przeszkolone w zakresie korzyści z udziału w spotkaniach kooperacyjnych,
Termin realizacji: 19.12.2006-19.06.2008
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy