Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

CSR

Podsumowanie projektu „CSR – społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce ”

Od stycznia 2009 do kwietnia 2010  Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji (Lider projektu) oraz Centrum PISOP realizowała projekt pn. CSR – społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce finansowany z EFS, którego celem była promocja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych w Wielkopolsce.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

Analiza wielkopolskich przedsiębiorstw

W lutym i marcu 2009 prowadzone zostało badanie ankietowe wśród wielkopolskich przedsiębiorców (104 przebadane osoby). Przeprowadzona analiza pozwoliła na zbadanie firm z terenu Wielkopolski pod kątem ich wiedzy na temat CSR i wyszukanie podejmowane w tym zakresie działań. Po opracowaniu raportu z analizy wyłonionych zostało 13 dobrych praktyk – przykładów działań firm wpisujących się w ideę CSR. Z każdą z wybranych firm przeprowadzony został szczegółowy wywiad na temat podejmowanych działań. Raport z analizy oraz opracowane dane z wywiadów wykorzystane zostały podczas kampanii promocyjnej. Raport został też opublikowany na utworzonej w ramach projektu stronie internetowej www.asbiznesu.pl.

Kampania promocyjna w lokalnych mediach

Kolejnym etapem projektu była kampania promocyjna w lokalnych mediach, kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych. Ponieważ projekt miał zasięg regionalny do kampanii zaangażowano lokalne media – Telewizję WTK, Radio Merkury oraz Dziennik Polska Głos Wielkopolski. Wyemitowane podczas projektu programy radiowe, spoty, audycje oraz artykuły umieszczone zostały na stronie internetowej projektu, która stała się wszechstronnym źródłem skupiającym informacje o CSR w Wielkopolsce. Na stronie umieszczony został również raport oraz wszystkie materiały, które ukazały się w trakcie trwania kampanii promocyjnej. 

Konferencja na temat CSR

W końcowej fazie projektu, 2-3 grudnia 2009r. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyła się konferencja, podczas której przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i liderów społecznych poznali ideę, formy oraz dobre praktyki z zakresu CSR z terenu Wielkopolski, Polski i świata. W czasie trwania konferencji zaprezentowano też w formie wystawy zdjęć 13 dobrych praktyk, wyłonionych na etapie analizy wielkopolskich przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.asbiznesu.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat zrealizowanych w ramach projektu działań oraz szereg informacji związanych z teorią i praktyką CSR.

 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy