Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Zamknięte

Świadoma Przedsiębiorczość

Świadoma Przedsiębiorczość

Celem projektu było wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku pracy (albo jako pracownik lub jako osoba prowadząca własna działalność gospodarczą). Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość - projekt miał rozwinąć ich wiedzę i umiejętności związane z przedsiębiorczością. Jednym z długofalowych efektów projektu było zwiększenie świadomości młodych „przedsiębiorców" i wprowadzenie ich w tajniki rynku pracy.

Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce

Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce

Projekt pt. "Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był od stycznia 2011 do końca 2012 roku.

Rotacja Pracy

Rotacja Pracy

Projekt „ Rotacja pracy ” adresowany do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), a jego celem było wsparcie firm w działaniach skierowanych na rozwój potencjału zawodowego pracowników.

RAZEM - partnerstwo na rzecz rynku pracy.

RAZEM - partnerstwo na rzecz rynku pracy.

Istotą Projektu było wskazanie możliwości płynących z szerokiego partnerstwa podmiotów kształtujących rynek pracy, w celu elastycznego wykorzystywania szans i wyzwań w obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Punkt Konsultacyjny KSU

Punkt Konsultacyjny KSU

Wykwalifikowana kadra oraz znacznie poszerzony wachlarz usług, szczegółowo dopasowany do potrzeb obecnych i przyszłych przedsiębiorców, to jedne z wielu zalet jakie posiadały Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług w województwie wielkopolskim. Ośrodki te wyłonione zostały zostały w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji była jedynym ośrodkiem w Poznaniu prowadzącym Punkt Konsultacyjny KSU. Projekt realizowany był w latach: marzec 2012-grudzień 2013.

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

W latach 2008-2012 świadczyliśmy bezpłatne usługi informacyjne dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Projekt prowadzony był w ramach poddziałania 2.2.1 PO Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków pochodzących z UE i budżetu państwa.

Projekt ARCA NOVA

Projekt ARCA NOVA

Celem projektu było rozwinięcie współpracy między MSP z krajów UE oraz zdobycie praktycznej wiedzy przez przedsiębiorców na temat szczegółowych regulacji i zasad funkcjonowania na zintegrowanym rynku wspólnotowym, a także specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w konkretnej branży i możliwości przebranżowienia.

KINGET INNOWACJE - izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw

KINGET INNOWACJE - izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji wraz z 12 partnerami z całego kraju realizowała projekt pt KINGET INNOWACJE - izbowa sieć wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany był w terminie II kw. 2009 - II kw. 2012

KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Nadrzędnym celem projektu KIGNET było zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu, w szczególności przez izby gospodarcze.

Global Cluster

Global Cluster

Projekt miał na celu pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych w całej Europie, tworzenie sieci zależności handlowych pomiędzy europejskimi przedsiębiorcami. W Projekcie brało udział 20 partnerów - koordynatorów z 13 krajów (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Estonia).

Erasmus dla młodych przedsiębiorców - program wymiany przedsiębiorców w Europie

Erasmus dla młodych przedsiębiorców - program wymiany przedsiębiorców w Europie

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jako organizacja pośrednicząca od czerwca 2012r. do końca stycznia 2014 wspólnie z włoską organizacją CIA-Confederazione Italiana Agricoltori działającą jako lider realizowała dofinansowany z UE projekt ERASMUS dla młodych przedsiębiorców.

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (Erasmus for Young Enterpreners) był programem pilotażowym finansowanym przez Komisję Europejską, który umożliwia przedsiębiorcom zdobycie praktycznej wiedzy na temat zarządzania oraz rozwijania małej lub średniej firmy, a także zachęca do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

CSR - społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce

CSR - społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce

Od stycznia 2009 do kwietnia 2010 Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji (Lider projektu) oraz Centrum PISOP realizowała projekt pn. CSR - społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce finansowany z EFS, którego celem była promocja społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych w Wielkopolsce.

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy