Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Promocja i rozwój Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej - sieć powiązań budownictwa energooszczędnego

Od września 2013 roku Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji realizuje projekt  „Promocja i rozwój Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej – sieć powiązań budownictwa energooszczędnego”  współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , działanie 1.6

Przedmiotem projektu jest podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz odnawialnych źródeł energii poprzez rozwój w strukturach Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji sieci powiązań budownictwa energooszczędnego, ze szczególnym nastawieniem na inteligentne instalacje i automatykę przemysłową,  działającej w ramach Wielkopolskiego Klastera Energii Odnawialnej, a w szczególności:

• upowszechnienie stosowania technologii energooszczędnych w budownictwie,
• opracowanie specjalistycznych ekspertyz na temat korzyści ekonomicznych i ekologicznych wynikających z budownictwa niskoenergochłonnego,
• rozwój współpracy przedsiębiorstw branży budowlanej z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi w celu identyfikacji potrzeb technologicznych, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, transferu wiedzy i technologii,
• identyfikację i zebranie najlepszych praktyk zrealizowanych inwestycji oraz wykorzystanie doświadczeń przedsiębiorstw i uczelni   - członków klastra
• wspólna promocja stworzonej w ramach klastra sieci powiązań, której celem będzie uświadomienie potencjalnych i przyszłych klientów, o korzyściach ekologicznych i ekonomicznych użytkowania obiektów budowanych w standardzie niskoenergochłonnym.

Celem nadrzędnym  projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi działających w ramach Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej – sieć powiązań budownictwa energooszczędnego przez 12 m-cy, a w szczególności:

1. Wypromowanie Wielkopolski jako lidera w kraju w zakresie budownictwa w standardzie energooszczędnym oraz wykorzystania energii  ze źródeł odnawialnych.
2. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w planowanych do realizacji przedsięwzięciach biznesowych.
3. Wykorzystanie najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa w standardzie energooszczędnym, a w szczególności, w zakresie architektury budynku, konstrukcji ścian i okien i użytych materiałów,  stosowanych izolacji: termicznej i wodnej, systemu ogrzewania i wymiany powietrza.
4. Uruchomienie innowacyjnej kompleksowej oferty usług dla inwestycji budowlanych wykonywanych w standardzie energooszczędnym
5. Promocja standardu budownictwa energooszczędnego i pasywnego zarówno wśród indywidualnych odbiorców, jak i firm budowlanych oraz władz samorządowych.
6. Opracowanie i wdrożenie efektywnych kanałów komunikacji oraz dystrybucji wiedzy pomiędzy członkami powiązania (szczególnie pomiędzy światem nauki i biznesu).

Serdecznie zapraszamy zainteresowany podmioty do współpracy z klastrem.
Osoba do kontaktu: Iwona Wesołek, Tel.: 61 851 78 48, email: i.wesolek@pcc.org.pl
 

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy