Doradzamy przedsiębiorcom

Projekty

Aktualnie realizowane

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

W latach 2008-2012 świadczyliśmy bezpłatne usługi informacyjne dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Projekt prowadzony był w ramach poddziałania 2.2.1 PO Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków pochodzących z UE i budżetu państwa.

Zakres tematyczny świadczonych usług obejmował:
1. Usługi informacyjne w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej

a. Podejmowanie działalności gospodarczej
b. Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw,
c. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych

a. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
b. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
c. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

3. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych

a. Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” – opracowanie planu rozwoju eksportu, uczestnictwo w zagranicznych targach  oraz misjach gospodarczych, poszukiwanie partnerów gospodarczych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny),
b. Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. 

4. Inne informacje
 

a. Informacje tele-adresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji,
b. Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

 

Punkt Konsultacyjny w Poznaniu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, e-mail: pk@pcc.org.pl, tel. 061 851 78 49.
Usługi informacyjne świadczymy w drodze kontaktu osobistego, telefonicznie i drogą elektroniczną (www.pcc.org.pl).

< zobacz listę aktualnie realizowanych projektów

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2022

P W Ś C P S N
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy