Doradzamy przedsiębiorcom

Oferty

Lista ofert

Kancelaria Adwokacka Adwokata Roberta Głowackiego

Kancelaria Adwokacka Adwokata Roberta Głowackiego

Kancelaria Adwokacka Adwokata Roberta Głowackiego jest dynamiczną firmą prawniczą wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy usługi prawne zapewniając jednocześnie wsparcie biznesu w osiąganiu założonych celów i realizacji projektów.

Naszą misją jest zapewnienie przedsiębiorcom poczucia spokoju i bezpieczeństwa prawnego, a także ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wychodzimy z założenia, że biznes trzeba zrozumieć. Sprzyjają temu kwalifikacje adwokata Roberta Głowackiego, prowadzącego Kancelarię.

Adwokat Robert Głowacki jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz kierunku Prawo ukończył również stacjonarne studia na kierunku Zarządzanie i Marketing, co nauczyło go spoglądać na działalność gospodarczą tak jak robią to przedsiębiorcy.

W toku dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się przede wszystkim prawem gospodarczym. Świadczył usługi prawne na rzecz przedsiębiorców w toku ich codziennej działalności. Zakres pomocy prawnej obejmował doradztwo korporacyjne, ocenę prawną zawieranych umów, redagowanie umów dopasowanych do potrzeb Klientów, a także uczestnictwo w badaniach due diligence.

Przedsiębiorcy na rzecz których świadczył usługi działali w branżach:  inwestycyjnej, konsultingowej, nieruchomości, nawozów i chemikaliów, outsourcingu IT.

Występował także w licznych procesach sądowych. Doświadczenie procesowe obejmuje w szczególności trudne sprawy gospodarcze, ale też złożone sprawy cywilne, także w postępowaniu nieprocesowym, sprawy administracyjne, w tym reprywatyzacyjne oraz karne.

Sprawy gospodarcze, w których reprezentował Klientów to między innymi sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji (w tym dotyczące opłat półkowych), czynów niedozwolonych, roszczeń odszkodowawczych, umów o roboty budowlane. Nierzadko były to sprawy problemowe o wysokiej wartości przedmiotu sporu.

Kancelaria doradza przedsiębiorcom, w tym spółkom kapitałowym w ich bieżącej działalności, także przy realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem w obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi. Reprezentuje interesy swoich Klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Prowadzi postępowania zmierzające do odzyskania wierzytelności należnych Klientom od kontrahentów.

Nasze specjalizacje:
1. Obsługa prawna przedsiębiorców
- formalnoprawna obsługa organów spółek prawa handlowego,
- audyty prawne przedsiębiorców (badania due diligence)
- zmiany umów lub statutów spółek,
- łączenie, podziały, przekształcenia spółek
- doradztwo przy transakcjach na udziałach lub akcjach, w tym także doradztwo w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego,

2. Postępowania sądowe i arbitraż
- reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach związanych z ich działalnością biznesową,
- zastępstwo przedsiębiorców w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych,
- doradztwo na etapie przedprocesowym, uwzględniające dobór strategii procesowej,

3. Umowy
- redagowanie i opiniowanie umów wykorzystywanych w codziennej działalności,
- negocjowanie z kontrahentami postanowień umów,
- przygotowywanie projektów umów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców, ogólnych warunków umów, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych.

4. Odzyskiwanie wierzytelności
- windykacja należności, w tym także opłat półkowych od sieci handlowych,
- doradztwo w postępowaniu egzekucyjnym,
- dochodzenie roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

5. Postępowania administracyjne
- zastępstwo procesowe Klientów przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi, w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym reprywatyzacyjnych, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także regulacji rynków finansowych.

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu oraz do spotkań w naszej siedzibie. Dysponujemy komfortowymi salami konferencyjnymi wyposażonymi w sprzęt konferencyjny oraz multimedialny.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Robert Głowacki
Budynek Delta
ul. Towarowa 35, V – piętro,
61-896 Poznań

email: robert.glowacki@rglegal.pl
www.rglegal.pl
mobile: +48 693 341 714
tel. 061 670 35 33
fax. 061 859 59 01
 

< zobacz listę ofert

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy