Doradzamy przedsiębiorcom

Oferty

Lista ofert

Austria: Kancelaria Adwokacka w Wiedniu - Adwokat (Rechtsanwalt) Tomasz Klimek

Austria: Kancelaria Adwokacka w Wiedniu - Adwokat (Rechtsanwalt) Tomasz Klimek

Austriacka Kancelaria Adwokacka adw. Tomasza Klimek z siedzibą w Wiedniu wyspecjalizowana jest w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających na rynkach w Polsce i Austrii. Nasza kancelaria doradza w języku polskim, niemieckim i angielskim zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym, reprezentując ich interesy przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed urzędami oraz innymi instytucjami.

Nasze specjalizacje:

Prawo handlowe międzynarodowe
 

 • obsługa prawna Klientów w handlu międzynarodowym
 • prawo Konwencji Wiedeńskiej ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)
 • odszkodowania w Austrii i Polsce
 • windykacje należności w Austrii i Polsce
 • mediacja i rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym
 • prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi
 • sądowa egzekucja wierzytelności w Austrii i Polsce
 • reprezentowanie i zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych w Austrii


Prawo spółek i prawo gospodarcze

 

 • doradzamy przy zakładaniu firmy, rejestracji spółek, stowarzyszeń i fundacji w Austrii
 • reprezentujemy przy zakładaniu, rejestracji i restrukturyzacji spółek, nabywania ich udziałów lub akcji w Austrii i Polsce
 • reprezentujmy przy tworzeniu filii, agencji, przedstawicielstw handlowych lub oddziałów polskich przedsiębiorstw w Austrii
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, np. w sprawach o uznanie w Austrii kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce, uzyskania koncesji lub pozwolenia na prowadzenie działalonści gospodarczej
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw


Prawo transportowe
 

 • reprezentujemy w sprawach dot. prawa Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu dorgowego towarów (CMR)
 • reprezentujemy w sprawach dot. prawa Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM)
 • doradzamy i reprezentujemy w sprawach z zastosowaniem incoterms i ogólnych warunków umów austriackich spedytorów (AÖSp)
 • reprezentujemy przy dochodzeniu odszkodowań za szkody wynikłe w wypadkach komunikacyjnych w Austii i Polsce
 • reprezentujemy w sprawach ubezpieczeń branży transportowej, tj. ubezpieczeń OC przewoźnika, ubezpieczeń towarów, ubezpieczeń przewozu kabotażowego i innych z zakresu usług transportowych i spedycyjnych


Prawo nieruchomości
 

 • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży lub darowizny mieszkań bądź domów w Austrii
 • oferujemy powiernictwo i kompleksowe przeprowadzanie transakcji na rynku nieruchomości w Austrii
 • reprezentujemy w postępowaniach wieczystoksięgowych (np. dokonywanie wpisów prawa własności lub ograniczonych praw rzeczowych do Ksiąg Wieczystych, podział nieruchomości)
 • reprezentujemy przed Urzędami ds. Obrotu Nieruchomościami przy zakupie nieruchomości przez cudzoziemców nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej
 • sporządzamy i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy lokali mieszkalnych lub komercyjnych

  Prawo budowlane
   
 • doradzamy przy sporządzaniu umów o dzieło oraz umów o roboty budowlane (wg. standardów ÖNorm B 2110 oraz FIDIC)
 • przeprowadzmy sądowe zabezpieczenie dowodów na budowach w Austrii
 • reprezentujemy w procesach budowlanych w Austrii

Prawo pracy

 

 • sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę oraz kontrakty menadżerskie
 • doradzamy i reprezentujemy w kwestii oddelegowywania pracowników do pracy za granicę (tj. do Austrii) oraz w kwestii transgranicznego leasingu pracowniczego
 • reprezentujemy w sprawach dot. wypadków przy pracy w Austrii, w szczególności w branży budowlanej
 • prowadzimy sprawy przed austriacką Kasą Urlopową Pracowników Budowlanych (BUAK) oraz przed Centralną Jednostką Koordynującą Federlanego Ministerstwa Finansów w Wiedniu (ZKO)
 • reprezentujemy w postępowaniach przed Sądami pracy zarówno pracodawców jak i pracowników


Prawo karne i prawo wykroczeń

 • prawo karne gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • prawo wykroczeń (np. kary z tytułu nie zgłoszenia pracowników w ZKO)
Kontakt:
Mag. Tomasz Klimek, LL.M.
Rechtsanwalt
Kärntner Ring 12
1010 Wien

E-Mail:     office@tomaszklimek.com
Web:    www.tomaszklimek.com
Mobile:    +43 699 195 585 77
Teil.    +43 1 515 50 600
Fax    +43 1 515 50 50
NIP:    ATU69989239
 

< zobacz listę ofert

Newsletter

Kalendarium

Styczeń 2020

P W Ś C P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy