Advise for entrepreneurs

Other

Aktualności

Działania promocyjne w 2011 roku - targi i misje

2011-01-02

Szanowni Państwo, Od połowy roku 2009 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizuje projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Celem projektu jest zwiększenie internacjonalizacji wielkopolskich przedsiębiorstw, szczególnie MŚ, w tym wzmocnienie działań przede wszystkim na rynkach pozaeuropejskich. Od początku realizacji projektu odbyło się już 9 misji gospodarczych.

W 2011 roku Urząd Marszałkowski planuje misje powiązane z udziałem w wybranych targach.

W załączeniu przekazujemy proponowane działania. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wymienionych targach prosimy o wypełnienie formularz zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres agnieszka.lacka@umww.pl lub magdalena.muszynska@umww.pl do dnia 21 stycznia 2011.

Dodatkowych informacji udzielają:

p. Magdalena Muszyńska – 616580710
p. Agnieszka Łącka – 616580730

< zobacz listę aktualności

Contact

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
+48 61 851 78 48 49
E-mail: izba@pcc.org.pl