Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „Strategie zarządzania ryzykiem walutowym” 3-4.11.2015 Warszawa

2015-10-30

Serdecznie zapraszamy na seminarium prowadzone przez eksperta rynku walutowego, Głównego Ekonomistę DMK, Pana Jacka Maliszewskiego, autora książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny". Spotkanie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą zagraniczną działalność handlową lub rozliczają się ze swoimi kontrahentami w walutach obcych.

„Strategie zarządzania ryzykiem walutowym”

Termin:     3 – 4 listopada, w godzinach 9:30 – 16:30 (przerwa na lunch o 13:00)
Miejsce:     DMK, al. Jerozolimskie 123a / 11p
02-017 Warszawa
 

Informacje i zapisy:
Wojciech Zatora,
tel. 795 529 404
22 398 98 30
w.zatora@dmk-alpha.eu
 

Karta zgłoszeniowa


AGENDA SEMINARIUM

Dzień I – poziom podstawowy
1.    Czynniki wpływające na zmiany kursów walut (Złotego, Euro, Dolara, innych walut):
a.    czynniki makroekonomiczne
b.    czynniki związane z rynkiem stóp procentowych (Teoria Parytetu Stóp Procentowych),
c.    czynniki związane z analizą techniczną wykresów
d.    czynniki związane z cyklami i sezonowością
2.    Przegląd prognoz sporządzonych przez czołowe instytucje finansowe na świecie - jak czytać takie prognozy, jakie wnioski z nich wyciągać, jak wykorzystywać te informacje do własnych celów. Prognozy dotyczące oczekiwanych w przyszłości poziomów notowań EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN.
3.    Co to jest forward walutowy i jak z niego korzystać?
4.    Co to jest opcja walutowa? Kto jest nabywcą opcji a kto wystawcą?
5.     Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu
6.    Ubezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej
7.    Ryzyko księgowe, a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem kursowym. Praktyczne przykłady z życia polskich importerów i eksporterów wzięte. Najczęstsze błędy jakie są popełniane w tych procesach.
8.    Lokaty dwuwalutowe - optymalne zarządzanie płynnością gotówkową.
 
Dzień II – poziom średnio i wysoce zaawansowany
1.    Analiza techniczna wykresów kursów walut - jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży walut.
a.    Wskaźnik MACD - służący do określenia kierunku trendu
b.    Wskaźnik "oscylator stochastyczny" - służący do wskazania momentu zawarcia transakcji
c.    Połączenie MACD i oscylatora - jako narzędzia służące do otwierania pozycji walutowej oraz do zmykania pozycji walutowej
d.    Kiedy zawrzeć transakcję zabezpieczającą, a kiedy spekulacyjną w świetle sygnałów płynących z wykresów
2.    Strategia dzienna i tygodniowa - metoda oparta o zmienność implikowaną zawartą w cenach opcji notowanych na rynku międzybankowym.
3.     Rodzaje zleceń na zakup/sprzedaż - pomocne w zarządzaniu ryzykiem kursowym:
a.     zlecenie po cenie rynkowej (PCR)
b.    zlecenie LIMIT (lub ORDER)
c.    zlecenie STOP
d.    Zlecenie OCO (One Cancel Other)
e.    zlecenie trailing stop
4.    Przegląd instrumentów rynku terminowego służących do zarządzania ryzykiem kursowym:
a.    zwykły forward z dostawą waluty lub bez dostawy waluty (NDF)
b.    forward ubezpieczony opcją PUT lub CALL out the money
c.    forward syntetyczny ubezpieczony opcją out the money
d.    nabyta opcja głęboko w pieniądzu z zapłatą premii z dołu (Deep in the Money)
e.    opcje na opcje - najbezpieczniejsza forma zarządzania ryzykiem
f.    inne złożone strategie opcyjne (korytarz, korytarz z daszkiem, itp).
g.    opcje azjatyckie na kurs średni oraz na średni STRIKE - zalety ich stosowania
5.    Przegląd instrumentów "toksycznych" - będących przyczyną problemów polskich przedsiębiorców w latach 2008-2009.
a.    opcje barierowe z wyłącznikami
b.    opcje barierowe z włącznikami
6.     Zarządzanie ryzykiem otwartych pozycji walutowych netto oraz brutto - metody, przykłady, plusy i minusy tych metod.
7.     Przykłady transakcji inwestycyjnych/spekulacyjnych wkomponowanych w pozycję walutową importera i eksportera.
8.    Spread krzyżowy na USD/PLN oraz EUR/PLN z wykorzystaniem opcji.
9.    Wstęp do szkolenia poświęconego zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej. Rozszerzenie tego tematu - w oddzielnym szkoleniu, którego termin zostanie wkrótce ustalony.

Serdecznie zapraszamy!
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Maj 2019

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy