Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty "Efektywna sprzedaż" - 27-28.06.2016

2016-06-01

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: ”Efektywna Sprzedaż” Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Dwudniowe szkolenie jest adresowane do zarejestrowanych firm, o krótkiej bytności na rynku, oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,  które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu efektywnych technik sprzedażowo-marketingowych.

Warsztaty odbywać się będą w godz. 08:00 – 16:00 w następujących terminach:


II edycja 

Dzień 1 – 27.06.2016
Dzień 2 – 28.06.2016


PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1


1. Cechy orientacji produkcyjnej, sprzedażowej i marketingowej firm. Elementy marketingu mix w przedsiębiorstwie handlowym.
2.  Sprzedaż osobista jako element promocji sklepu
3.  Instrumenty promocji mix w małej firmie handlowej:
a. etapy sprzedaży osobistej
-określenie docelowej grupy nabywców’
-przygotowanie wstępne spotkania z klientami,
-spotkanie z klientami
*nawiązanie kontaktu, dotarcie z informacją
*pierwsze wrażenie,
*pozyskanie uwagi
*prezentacja oferty sklepu
*pokonywanie oporów,
-zamknięcie sprzedaży;
-czynności posprzedażowe;
b. ćwiczenia praktyczne
4. Zasady telemarketingu – sprzedaż przez telefon


Dzień 2

1.  Psychologia sprzedaży:
a. sprzedawanie korzyści,
b. typologia nabywców,
c. komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie sprzedaży,
d. test umiejętności sprzedaży,
e. cechy dobrego handlowca,
f. ćwiczenia praktyczne

2.  Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami:
a. promocje,
b. programy lojalnościowe

3. Aktywne techniki wywierania wpływu

Miejsce odbywania się warsztatów:
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, sala szkoleniowa na II piętrze

Prelegenci:

Magdalena Robaszkiewicz

MGR zarządzania, marketingu, inżynierii jakości i ergonomii (absolwentka Politechniki Poznańskiej). Zarządzanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej Consulting Coaching Business (CCB), tematycznie związanej z profesjonalnym doradztwem biznesowym. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu i realizacji usług doradczych i szkoleniowych dla sektora MMSP, związanych z analiza rynku, klasteringiem, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, sporządzanie planów marketingowych, biznes planów, szacownie przychodów przy jednoznacznym określaniu kosztów inwestycyjnych, kształtowaniem modelów biznesowych, wdrażaniem, utrzymywaniem i ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Specjalizacje: zarządzanie marketingowe (Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Nowotomyskiej Izby Gospodarczej), procesy sprzedażowe, systemy zarządzania jakości (audytor SZJ, specjalista KAIZEN, TQM, TPM), organizacja i zarządzanie. Konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
od 2005 roku. Członek kapituły Konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT Wielkopolska. Przez wiele lat koordynator licznych projektów twardych jak i miękkich. Doświadczenie praktyczne w kontrolingu i monitoringach firm, instytucji, uczelni wyższych, które pozyskały dofinansowanie inwestycyjne (w ramach rozliczeń PO KL). Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (7 lat), audytor wewnętrzny (7 lat), Administrator Informacji Bezpieczeństwa (3 lata.)Uprzejmie prosimy o zgłoszenia ( karta zgłoszeniowa w do pobrania tutaj )
drogą mailową: izba@pcc.org.pl


Ilość miejsc jest ograniczona.
Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, tel. 061 851 78 48
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy