Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Myślenie projektowe (design Thinking) w nowoczesnej firmie" 04-05.06 i 08.06.2020

2020-05-28

Serdecznie zapraszamy na do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH: Myślenie projektowe (design Thinking) w nowoczesnej firmie Data: 04-05.06 oraz 08.06.2020, formuła on-line Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI Czas szkolenia online: 10:00 - 13:00 Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 13:00 - 16:00

Ważne!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:
 

 •  sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
 •  sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkoleniaarkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań


Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.
DZIEŃ I – WARSZTATU ONLINE 3h + zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 3h
1/ Design Thinking

 • Wprowadzenie, definicja, zasady, korzyści
 • podstawy psychologii twórczości

2/ Etapy Design Thinking

 • omówienie specyfiki poszczególnych etapów
 •  znaczenie każdego z etapów

3/ Empatyzacja

 • czyli rola zrozumienia klienta w procesie design thinking
 • mapa empatii
 • wywiady
 • persona
 • moodboard
 • storyboard

4/ Definiowanie problemu

 •   jakie wyzwania stoją przed nami
 • drabina problemu


5/ Praca indywidualna

 • mapa empatii dla przykładowego projektu
 • persona - case

DZIEŃ II –WARSZTATU ONLINE 3h + zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 3h
6/ generowanie pomysłów – metody

 • burza mózgów
 • scamper
 • odwrócona burza mózgów
 • metoda wózków
 •  reframinig
 •  5 why
 •  6 kapeluszy
 •  inne

7/ Budowanie prototypów

 1. które pomysły są najlepsze czyli dzień z życia klienta
 2. prototypowanie
 3. nieszablonowe sposoby tworzenia prototypów
 4. kryteria projektowe a szał tworzenia


7/ Testowanie

 • sposoby
 • ograniczenia
 •  karta pomysłu


8/ Case study dot. etapów myślenia projektowego
9/ Praca indywidualna

 • Rozpisanie etapów przykładowego projektu

DZIEŃ III –WARSZTATU ONLINE 3h + zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 3h
10/ Zarządzenie ludźmi i procesami w design thinking

 •  etapy tworzenia zespołów projektowych
 • specyfika etapów
 • tyle zarządzania
 • ole w zespole

11/ Role uczestników projektu

 •  zakres odpowiedzialności
 • znaczenie w projekcie
 • kierownik projektu, sponsor, koordynator, szara eminencja


Dodatkowo każdego dnia 1h doradztwa


Rejestracja do 03.06.2020
Zgłoszenia przyjmowane są na  formularzu https://forms.gle/375k3VoM63fG2WCx6


Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 – 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cel szkolenia:
•    Zapoznanie się uczestników z nowoczesnymi narzędziami zarządzania firmą
•    nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i tworzenia nowych rozwiązań wykorzystujących kreatywne myślenie
•    zapoznanie uczestników z podejściem projektowym oraz metodami i narzędziami wspomagającymi realizację projektów
•     nabycie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektem
•    zwiększenie umiejętności zarządzania firmą


Sylwetka trenera: Aneta Wyrwas
Politolog, od 2002 roku trener biznesu i negocjator, wykładowca-praktyk w ramach studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu i diagnozowaniu przedsiębiorstw w zakresie procesów zachodzących w zespołach pracowniczych i wypracowywaniu efektywnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności. Definiuje problemy, wskazuje grupom zarządczym możliwe rozwiązania i ich konsekwencje. Ma na swoim koncie wiele kompleksowych projektów: konstruowania systemów sprzedażowych, konstruowania systemów premiowych, czy konstruowania programów outplacementowych w tym m.in. dla Poczta Polska.  Wielokrotnie tworzyła w firmach projekty typu high potential czy długofalowego rozwoju osobistego zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i handlowej. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji handlowych i menedżerskich m.in. sprzedaży, negocjacji handlowych, telemarketingu, obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, zespołowości, asertywności, zarządzania, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, NLP i wiele innych. Posiada doświadczenie w pracy z zespołami handlowymi i menedżerskimi. Jest współautorem projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. dla KIGNET sieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet oraz dla sieci sklepów miniMAL (obecnie BILLA). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologia w zarządzaniu. Interesuje się wywieraniem wpływu na ludzi zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez mass-media, zarówno w dziedzinie handlu, jak i polityki. Prywatnie interesuje się pszczelarstwem i fortyfikacjami pruskimi znajdującymi się na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie miasta Poznania.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy