Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu finansowego

2011-12-12

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty przeprowadzenia audytu projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK). Audyt obejmowałby okres 3 do 4 miesięcy (IV kwartał 2011 i miesiąc styczeń 2012).

Izba w ciągu 7 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego musi poddać się audytowi. Czas na przeprowadzenie audytu do 5 dni roboczych liczonych od ww. terminu. Czas na wyjaśnienia i poprawki do 2 dni roboczych od przesłania do PW raportu i certyfikatu z audytu wraz z załącznikami, czas na wyjaśnienia i poprawki pomiędzy PW i PARP dotyczące raportu i certyfikatu z audytu wraz z załącznikami w terminie analogicznym dotyczącym wniosku o płatność.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

Termin nadsyłania ofert: 15.01.2012.

 

Szczegółowy zakres audytu tutaj

Osoba do kontaktu: Janetta Sałek, e-mail: j.salek@pcc.org.pl, tel.: 61 851 78 48

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy