Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego w zakresie przedsiębiorczości

2012-01-05

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji stosując zasadę konkurencyjności (wartość usługi przekroczyła kwotę 14 000 euro netto w ramach budżetu całego projektu), w ramach projektu „Świadoma Przedsiębiorczość” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności (UDA-POKL.02.02.01-00-024/09-00) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie doradztwa zawodowego w zakresie przedsiębiorczości jako możliwej ścieżki przyszłego rozwoju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje o zapytaniu ofertowym można pobrać tutaj.


Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 19 stycznia 2012 r., do godz. 15:00 lub przesłać na adres:    Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji  ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań  z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: Usługa doradztwa zawodowego „Świadoma przedsiębiorczość”

Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie poniższych dokumentów:

formularz oferty - do pobrania tutaj

oświadczenie  - do pobrania powiązania kapitałowe

oświadczenie - do pobrania wynagrodzenie

oświadczenie - do pobrania zaangażowanie w projekcie

 

Osoba do kontaktu:

Maria Szwarc, tel.: 61 851 78 48 , e-mail: m.szwarc@pcc.org.pl
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy