Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B.

2008-09-01

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września br . Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju gospodarki elektronicznej w działaniu 8.2. Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program umożliwia dofinansowanie projektów zarówno o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym. Muszą one prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy przedsiębiorstwa lub więcej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie (firmy z sektora MSP) muszą ze sobą współpracować na podstawie umów zawartych z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Intensywność wsparcia będzie zróżnicowana w zależności między innymi od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 20 000,00 zł, a maksymalna 2 000 000,00 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony do dnia 15 października 2008 r.

Bliższych informacji w tym zakresie udziela Punkt Konsultacyjny działający w Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, tel. 061 851 78 49.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy