Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Ryzyko w obrocie krajowym i zagranicznym, 12-14.05.2021

2021-04-26

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: SZKOLENIE ONLINE: Ryzyko w obrocie krajowym i zagranicznym Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data: 12-14.05.2021
Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI
Czas szkolenia online: 9:00 – 13:00
Mentoring/ Indywidualne doradztwo: 13:00 – 15:00
Praca zdalna/indywidualna: 15:00-17:00
Ważne!
Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • arkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.
Program:
Dzień pierwszy:

I. Przepisy regulujące handel zagraniczny
1.1. Akty prawne istotne z punktu widzenia obrotu zagranicznego (konwencje międzynarodowe, umowy dwu- i wielostronne, prawo wspólnotowe)
1.2. Prawo właściwe dla umowy w handlu zagranicznym i ryzyka z tym związane
1.3. Obowiązki podatkowe i statystyczne w obrocie zagranicznym
II. Transakcja w handlu zagranicznym i jej etapy
2.1. Definicja transakcji zagranicznej i obowiązki z niej wynikające
2.2. Omówienie procesu transakcyjnego ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących oraz ich roli dla prawidłowej realizacji transakcji zagranicznej
2.3. Etapy transakcji zagranicznej i obowiązki z nich wynikające
2.4. Ryzyka pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji transakcji
III. Wybrane elementy ryzyka rynkowego i transakcyjnego oraz sposoby ich ograniczania
3.1. Rodzaje ryzyk w handlu zagranicznym
3.2. Ryzyko transakcyjne i rynkowe oraz sposoby ich ograniczania
3.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach realizacji transakcji
3.4. Formy zabezpieczeń transakcji handlowych
3.5. Alternatywne metody zabezpieczania należności handlowych
3.6. Naturalne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem walutowym I
 

Dzień drugi:
IV. Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych
4.1. Proces i metody poszukiwania partnerów handlowych
4.2. Instytucje wsparcia dla poszukiwania partnerów handlowych
4.3. Ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego i sposoby jego ograniczania. Dlaczego weryfikacja kontrahenta zagranicznego jest taka ważna?
4.4. Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta zagranicznego? Metody i kryteria weryfikacji kontrahenta zagranicznego.
4.5. Ryzyko kontrahenta zagranicznego - ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego.
4.6. Różnice kulturowe wpływające na zachowania partnerów handlowych (komunikacja, strategia, proces negocjacji)
4.7. Rodzaje kultur, a postrzeganie ich wiarygodności.
V. Zawieranie umów
5.1. Tworzenie oferty, jej elementy, zapisy niezbędne dla prawidłowej realizacji transakcji
5.2. Skuteczność oferty
5.3. Odwołanie a cofnięcie oferty w świetle obowiązujących przepisów
5.4. Elementy ryzyka w procesie ofertowania i sposoby ich ograniczania
5.5. Kontrakt i jego elementy
5.6. Analiza zapisów w kontrakcie niezbędnych z puntu widzenia prawidłowości jego realizacji i ograniczenia ryzyka transakcyjnego

Dzień trzeci:
VI. INCOTERMS 2020 i ich rola w procesie zawierania oraz realizacji transakcji zagranicznych - praca indywidualna, zdalna Uczestnika szkolenia
6.1. Omówienie formuł handlowych stosowanych w handlu zagranicznych dla określania warunków dostaw
6.2. Wskazanie różnic wynikających ze stosowania INCOTERMS 2010, a INCOTERMS 2020
6.3. Zalety z korzystania z INCOTERMS 2020 dla skutecznej realizacji dostawy
VII. Negocjacje handlowe a zwyczaje kulturowe w transakcjach zagranicznych
7.1. Definicja „dobrego” negocjatora
7.2. Przygotowanie do negocjacji i jego wpływ na pomyślność procesu negocjacyjnego
7.3. Sposoby prowadzenia negocjacji i techniki negocjacyjne
7.4. Ryzyka w procesie negocjacji
7.5. Najczęściej popełniane błędy podczas negocjacji 7
7.6. Jak aspekty kulturowe wpływają na sposób i przebieg procesu negocjacyjnego
7.7. Cechy poszczególnych kultur i ich wpływ na przebieg procesu negocjacyjnego

Rejestracja do 11.05.2021

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu https://forms.gle/LwhHa9a5WuQdLRZ28
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Cel szkolenia: Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Przedsiębiorcy oprócz produktów/usług, które chcą sprzedawać zagranicznym kontrahentom powinni posiadać wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych, wiedzę prawną, marketingową, zaplecze finansowe, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji.
Współpraca gospodarcza na rynkach zagranicznych wiąże się z powstawaniem sytuacji losowych, często niezależnych od zagranicznych partnerów, jednakże do tej grupy ryzyk z pewnością nie należy wybór partnera. Ryzyko wyboru partnera związane jest często z brakiem informacji na jego temat, niepełną informacją, a w skrajnym przypadku zaniechaniem jej pozyskania. Wybór partnera zagranicznego pociąga za sobą konsekwencje z jednej strony  korzystne dla firmy, gdy mamy do czynienia z wiarygodnym klientem zainteresowanym długofalową współpracą, a z drugiej strony „bolesne” w przypadku wyboru partnera nieuczciwego. Ryzyka wyboru partnera nie można całkowicie wyeliminować, natomiast można je z pewnością ograniczyć podejmując odpowiednie kroki. Mając świadomość ryzyk występujących w transakcjach zagranicznych możemy próbować je minimalizować.
Wiedza i praktyka zdobyta podczas warsztatów z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu pułapek jakie czyhają na przedsiębiorców upatrujących swoich szans na rozwój przez eksport.  


Sylwetka trenera: Janetta Sałek – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie i Zarządzanie projektami UE prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Absolwentka podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe Studium z Zakresu Zarządzania w Organizacjach Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Świadczy profesjonalne usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw, właściciel firmy Consulting Coaching Business (CCB). Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej. Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych. Od 2018 r., jako członek Zarządu, jest odpowiedzialna za działania eksportowe Spółki EVER na rynkach zagranicznych, tworzenie strategii wchodzenia na rynki zagraniczne i prowadzone tam działania marketingowo-sprzedażowe. Specjalizacja marketing eksportowy, analizy rynku, strategie biznesowe i modele rozwoju firmy.


Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy