Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Optymalizacja, efektywność i wydajność w firmie, 15-16.11.2021

2021-10-27

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: SZKOLENIE ONLINE: Optymalizacja, efektywność i wydajność w firmie Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data:  15-16.11.2021
Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI
Czas szkolenia online: 9:00 – 13:00
Mentoring/ Indywidualne doradztwo: 13:00 – 15:00
Praca zdalna, indywidualna: 15:00-17:00
Ważne!
Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:
•    sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
•    sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
•    arkusz Microsoft Word/ lub podobny – celem wykonywania zadań
Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.
Program:
Dzień pierwszy (15.11.2021, poniedziałek):
1. Świadomość zarządzania jakością
1.1. Zarządzanie jakością a może jakość zarządzania – wprowadzenie
1.2. Zaangażowanie zarządzających i wszystkich pracowników
1.3. Waga komunikacji
1.4. Poznanie odpowiedzialności
1.5. Tworzenie efektywnych zespołów
1.6. Efekt synergii pracy zespołu– daje sukces
2. Identyfikacja procesów w firmie - określenie potencjałów usprawnień, zdefiniowania aktualnego poziomu efektywności procesów
2.1. Podejście procesowe
2.2. Zarządzanie procesami PDCA,
2.3. Arkany ciągłego doskonalenia
2.4. Cele i mierniki
2.5. Lider i zespół

Dzień drugi (16.11.2021, wtorek):

3. Filozofia Kaizen
 3.1. Kaizen - “Kai” =zmiany, a “Zen” = na lepsze
3.2. 10 zasad Kaizen 3.3. Korzyści Kaizen
4. Total Quality Management (TQM)
4.1. Zasady TQM
4.2. Podejście systemowe do zarządzania jakością
4.3. Metody TQM a zarządzanie firmą
5. Ciągłe doskonalenie – wpływ grup formalnych i nieformalnych
5.1. Redukcja kosztów
5.2. Strategia „kół jakości” i wpływ na doskonalenie
5.3. Metoda delficka
5.4. Korekcja, działania korygujące i zapobiegawcze
6. Narzędzia optymalizujące zyskowność firmy
6.1. Domy jakości - QFD
6.2. 5-S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce
6.3. 3-M - Identyfikacja strat (Muda, Mura, Muri)
6.4. 5WHY
6.5. Diagram przyczynowo – skutkowy - Ość Ishikawy

Rejestracja do 14.11.2021
Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu https://forms.gle/ZXyKmtMgYRRiKKEM6
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cel szkolenia:
W dobie pandemii i związanego z nią globalnego kryzysu gospodarczego efektywność stanowi kluczowy czynnik, który buduje przewagę konkurencyjną firm i pozwala im przetrwać. Efektywność organizacji zależy w dużej mierze od zaangażowanych i usatysfakcjonowanych swoją pracą pracowników. By skutecznie zwiększać efektywność organizacji, potrzebujemy liderów, którzy skupiają swoje działania na dwóch rzeczach, po pierwsze na regularnym rozwiązywaniu problemów pracowników, co zwiększa ich satysfakcję z pracy oraz, po drugie, na budowaniu zaangażowania pracowników, co przełoży się na ich efektywność.
Warsztat niezbędny dla firm w transformacji i w drodze do ciągłego doskonalenia procesów.
Uczestnicy nauczą się pokonywać przeszkody w procesie zmian oraz będą wspierać w budowaniu organizacji opartej na filozofii Kaizen, kulturze Lean Management, wykorzystującej narzędzia: 5-S, 3M, 5WHY, diagram przyczynowo – skutkowy, OFD, itp.
Zadaniem kultury organizacyjnej jest wzmacnianie postaw i działań pracowników w przedsiębiorstwie. Odpowiednio dobrane procesy oraz narzędzia, relacje i styl zarządzania jakością, a także współpracujący zespół, to kluczowe czynniki pozwalające osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w biznesie.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na temat skutecznych rozwiązań optymalizujących dla firmy:
•    nie dopuszczenie do wyjścia produktu/ usługi niezgodnej
•    redukcja ilość braków
•    obniżenie kosztów
•    redukcja wartości magazynu surowców i komponentów
•    wzrost wydajności procesów
•    wzrost  efektywności pracowników
•    redukcja awarii.

Ilość miejsc ograniczona.
Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy