Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Sprzedaż na rynkach zagranicznych - specyfika transakcji zagranicznych, korzyści i ryzyka, 25-26.04.2017

2017-04-03

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, wraz z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: „Sprzedaż na rynkach zagranicznych - specyfika transakcji zagranicznych, korzyści i ryzyka”Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.


Data: 25 – 26.04. 2017 r.


Miejsce:
Plac Wolności 18,  Sala konferencyjna na II piętrze


Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
 

AGENDA:
25.04.2017 (wtorek)
07:50 –  08:00      Rejestracja
08:00 – 09:30    Akty prawne regulujące obrót międzynarodowy (prawo właściwe   w obrocie międzynarodowym) i ich wpływ na realizację transakcji.
09:30 – 09:45      Przerwa
09:45 – 11:15      Wybór rynku eksportowego
11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych                           
13:00 – 13:30      Przerwa
13:30 – 15:00      Poszukiwanie i ocena partnerów handlowych na rynkach zagranicznych
15:00 – 15:15    Przerwa
15:15 – 16:30      Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym - ofertowanie w transakcjach w handlu zagranicznym w świetle konwencji wiedeńskiej

 
26.04.2017 (środa)
 
08:00 – 09:30         Zawieranie umów w obrocie międzynarodowym - kontrakt (umowa główna transakcji w obrocie   zagranicznym w świetle konwencji wiedeńskiej)
09:30 – 09:45      Przerwa
09:45 – 11:15       Obsługa bankowa transakcji.
Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie -  prowadzi gość specjalny: Szymon Konarski, Specjalista ds. Strategii zabezpieczających -  Western Union International Bank GmbH

  • identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka,   instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym
  • Analiza fundamentalna i techniczna par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN: czynniki   makroekonomiczne, spodziewane „czarne łabędzie”, prognozy krótko i długoterminowe

11:15 – 11:30      Przerwa
11:30 – 13:00      Obsługa logistyczna transakcji. Znaczenie zwyczajów handlowych w obrocie międzynarodowym jako element kontraktu na podstawie INCOTERMS 2010  
13:00 – 13:30       Przerwa
13:30 – 15:00      Negocjacje w handlu zagranicznym – wpływ zwyczajów kulturowych na specyfikę rozmów  negocjacyjnych
15:00 – 15:15      Przerwa
15:15 – 16:00        Negocjacje w handlu zagranicznym – wpływ zwyczajów kulturowych na specyfikę rozmów   negocjacyjnych


Rejestracja do 21.04.2017.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Zgłoszenia na adres: izba@pcc,org,pl


Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Cel szkolenia:

Prowadzenie sprzedaży zagranicznej wiąże się z szeregiem działań i przygotowań, które należy podjąć wobec planowanego wejścia czy rozwoju na obcym rynku. Przedsiębiorcy oprócz produktów/usług, które chcą sprzedawać zagranicznym kontrahentom powinni posiadać wiedzę o rynku i potencjalnych partnerach handlowych, wiedzę prawną, marketingową, zaplecze finansowe, strategię oraz umiejętności negocjacji warunków transakcji.
Współpraca gospodarcza na rynkach zagranicznych wiąże się z powstawaniem sytuacji losowych, często niezależnych od zagranicznych partnerów, jednakże do tej grupy ryzyk z pewnością nie należy wybór partnera. Ryzyko wyboru partnera związane jest często z brakiem informacji na jego temat, niepełną informacją, a w skrajnym przypadku zaniechaniem jej pozyskania. Wybór partnera zagranicznego pociąga za sobą konsekwencje z jednej strony  korzystne dla firmy, gdy mamy do czynienia z wiarygodnym klientem zainteresowanym długofalową współpracą, a z drugiej strony „bolesne” w przypadku wyboru partnera nieuczciwego. Ryzyka wyboru partnera nie można całkowicie wyeliminować, natomiast można je z pewnością ograniczyć podejmując odpowiednie kroki. Mając świadomość ryzyk występujących w transakcjach zagranicznych możemy próbować je minimalizować.
Wiedza i praktyka zdobyta podczas warsztatów z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu pułapek jakie czyhają na przedsiębiorców upatrujących swoich szans na rozwój przez eksport. 

Sylwetka trenera

Janetta Sałek – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie i Zarządzanie projektami UE prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Absolwentka podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również podyplomowe Studium z Zakresu Zarządzania w Organizacjach Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Przez 17 pracowała jako doradca Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Długoletni koordynator polskiej wystawy podczas Berlińskich Targów Gruene Woche. Świadczyła usługi konsultingowe z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw, w tym na potrzeby pozyskiwania dofinansowań unijnych. Jest twórcą biznes planów dla przedsiębiorstw, analiz marketingowych, analiz rynkowych, raportów finansowych, rozliczeń projektów unijnych od strony finansowej i merytorycznej.
Jest ekspertem z zakresu wprowadzania produktów i firm na rynki zagraniczne tj. pozyskiwania zagranicznych kontrahentów dla klientów krajowych, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, tworzenia strategii finansowania działań na rynkach zagranicznych, tworzenia planów rozwoju eksportu. Posiada doświadczenie w dziedzinie handlu zagranicznego obejmujące m.in. transakcje w handlu zagranicznym, handel międzynarodowy, prawo międzynarodowe, negocjacje handlowe, cło i podatki w eksporcie, finansowanie handlu zagranicznego, ryzyko w handlu zagranicznym, współpraca z partnerami handlowymi i pośrednikami na rynkach zagranicznych. Wprowadza innowacyjne produkty i nowe technologie na rynek krajowy w ramach Internetu Rzeczy (Internet of Things.). Tworzy strategie marketingowe i modele biznesowe w oparciu o głęboką analizę rynku.


 Dojazd samochodem: płatny parking pod Placem Wolności
 Dojazd komunikacją publiczną: tramwaje nr 2,5,9,13,15,16
 

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, tel. 61 851 78 48 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Maj 2019

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy