Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Spotkanie Klastra Spożywczego

2011-12-09

06.12.2011 roku Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Koordynator Klastra Spożywczego wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Panem Wojciechem Jankowiakiem zorganizowała spotkanie mające na celu przedstawienie perspektyw rozwoju branży spożywczej w ramach Wielkopolskiego Klastra Spożywczego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości współpracy na dwóch bardzo perspektywicznych rynkach ? arabskim (firma MSSA GROUP) oraz rosyjskim (firma Oppen Expo Global).

 Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Pan Andrzej Bobrowski omówił możliwości promocji żywności ekologicznej oraz poinformował o istniejących funduszach na promocję żywności, a przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Marek Mikołajczyk przedstawił ofertę banku kładąc główny nacisk na klienta –eksportera oraz możliwość prefinansowania.

 

Podczas spotkania została również przedstawiona nowoczesna technologia pasteryzacji szwajcarskiej firmy MICRO PAST, umożliwiająca uzyskanie bardzo długiego okresu przydatności do spożycia dań gotowych – nawet do 90 dni, przy zachowaniu walorów odżywczych i bez użycia sztucznych substancji konserwujących.

Panowie Andrzej Łyko i Bogdan Zastawny od lat współpracujący z naszą Izbą oraz Wielkopolskim Klubem Kapitału poinformowali, iż w ramach Wielkopolskiego Klastra Spożywczego planowane jest stworzenie biura handlu zagranicznego, które kompleksowo obsługiwałoby firmy zrzeszone w Klastrze Spożywczym.

 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Instytutu Logistyki i Magazynowania omówili możliwość dofinansowania wczesnej fazy rozwoju Wielkopolskiego Klastra Spożywczego w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Temat aplikowania Klastra do tego działania był kontynuacją wcześniejszego spotkania roboczego, które odbyło się pod koniec listopada. Na spotkaniu roboczym wypracowane zostały następujące cele strategiczne, które będą ujęte we wniosku o dofinansowanie:

  1. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez organizację rynku zbytu – wspólna marka na rynku krajowym i zagranicznym.
  2. Usprawnienie komunikacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw.
  3. Autentykacja produktów. 
  4. Usprawnienie procesu wycofania towarów z rynku - system "Recall"  (inicjatorem wdrożenia systemu są liczące się sieci wielkiej dystrybucji, posiadanie takiego systemu ze strony firm zrzeszonych w klastrze będzie przepustką do podjęcia z nimi współpracy). 
  5. Logistyka zwrotna.
  6. Optymalizacja strumieni transportowych.
  7. Wymiana wiedzy na temat technologii dla branży spożywczej pomiędzy jednostkami B+R,  a biznesem z wykorzystaniem internetu. 

Godnym uwagi jest fakt otrzymania deklaracji pomocy w rozwoju naszego Klastra ze strony Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą w ramach klastra prosimy o kontakt z Panią Marią Szwarc, e-mail: m.szwarc@pcc.org.pl, tel.: 61 851 78 48

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy