Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji

2014-07-07

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Pana Mecenasa Krzysztofa Bobińskiego (Członka Wielkopolskiego Klubu Kapitału) w dniu 1 stycznia 2014 r. rozpoczął działalność Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Jest on samodzielną i wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy Izbie.

Sąd Arbitrażowy zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy przedsiębiorcami w sprawach o charakterze gospodarczym.
Przedsiębiorcy zawierając umowę mogą w niej umieścić klauzulę arbitrażową poddającą przyszły spór pod rozstrzygnięcie Sądu albo podpisać odrębne porozumienie w tym zakresie już po powstaniu sporu. Sąd orzeka, co do zasady, w trzyosobowym zespole arbitrów.

Przykład klauzuli arbitrażowej którą można zawrzeć w umowie: „Wszelkie spory które wynikną z niniejszej umowy lub powstaną w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.”

Strony oddając spór pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego mogą zdecydować, że arbitrzy będą pochodzić wyłącznie z listy stałych arbitrów prowadzonej przez Sąd lub wskazać po jednym własnym arbitrze z poza w/w listy. Arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przedmiocie, w którym prowadzony jest spór.

Warto podkreślić, że orzeczenie wydane przez Sąd Arbitrażowy ma moc prawną na równi z wyrokiem Sądu powszechnego, gdy zostanie przez ten Sąd uznane albo po stwierdzeniu przez ten Sąd jego wykonalności.

Sądownictwo arbitrażowe jest częstym sposobem rozstrzygania sporów ze względu na większą elastyczność i szybkość postępowania w porównaniu do postępowania przed Sądami powszechnymi. Należy także podkreślić, że Sąd polubowny może rozstrzygać zarówno spory pomiędzy podmiotami krajowymi, jak i spory o charakterze międzynarodowym.

Dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji (Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. 61 851-78-48, 851-78-49, e-mail: izba@pcc.org.pl).
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy