Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Ruszył nabór wniosków do Działania 1.4 - 4.1 PO IG.

2008-08-10

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłasza konkurs projektów dla przedsiębiorców z sektora MSP w ramach Działania 1.4 - 4.1. Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Niniejsza runda ma charakter pilotażowy. Następny nabór wniosków planowany jest na początek 2009 r.

W ramach Działania 1.4 - 4.1 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych składających się z części badawczej (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz części wdrożeniowej (wdrożenia wyników tych badań w działalność gospodarczą). Wsparcie na część badawczą projektu celowego będzie pochodziło z budżetu Działania 1.4., zaś wsparcie na wdrożenie wyników badań z budżetu Działania 4.1.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania, na terytorium RP.


Poziom i wysokość wsparcia

Działanie 1.4 Prace badawcze i rozwojowe
Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 5 milionów euro na jeden projekt, a wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 25 milionów euro.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych;
  • 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w województwie wielkopolskim nie określono minimalnej wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


Działanie 4.1. Wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych
Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie może przekroczyć 20 milionów złotych.
Intensywność wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych w ramach części inwestycyjnej wynosi od 30% do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, natomiast w ramach części doradczej nie może przekroczyć 50%.
Łączna wartość całego projektu celowego nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 25 sierpnia najpóźniej do dnia 26 września 2008 r.

PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 26 września 2008 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 100% alokacji wyznaczonej w ramach Działania 1.4. na program pilotażowy. Całkowity czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Polskiej Izby Gospodarczej. W Punkcie Konsultacyjnym bezpłatnie udzielimy wszelkich szczegółowych informacji na temat konkursu: ocenimy Państwa pomysł pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z powyższego działania, omówimy dokumenty, które należy przygotować by ubiegać się o dotację.
Dla zainteresowanych konsultanci Izby mogą odpłatnie przygotować wniosek i biznes plan. Dla firm członkowskich udzielany jest specjalny rabat.

Kontakt: Janetta Sałek: e-mail: j.salek@pcc.org.pl, Maria Narożniak, e-mail: m.narozniak@pcc.org.pl, tel.: 061/851 78 48/49

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy