Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Realizacja branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży.

2008-06-24

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 31 października 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. 2007 Nr 211, poz. 1542).

Celem programu jest wsparcie branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę, co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzącego do nawiązania kontaktów handlowych. Projekt promocyjny powinien obejmować co najmniej dwie formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty realizowane w kraju i za granicą, badania rynku zagranicznego, bądź nawiązanie kontaktów handlowych.

 

Beneficjentami projektu są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Maksymalna kwota dofinansowania określona dla jednego projektu wynosi 50 tys. zł, przy czym poszczególni przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie mogą otrzymać refundację 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej jednak niż 8 tys. zł.


Do wniosku należy dołączyć pisemną opinię właściwego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady lub Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie swoich projektów powinni złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.


Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym.


W związku z powyższym informujemy, że w przypadku zainteresowania grupy firm, (co najmniej czterech z jednej branży lub branż pokrewnych) Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji gotowa jest podjąć się zorganizowania przedsięwzięcia związanego z działaniami promocyjnymi projektu na rynkach zagranicznych.


Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt w terminie do 18 lipca 2008 r. pod numerem 061 851 78 48/49, izba@pcc.org.pl.

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy