Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

”PRAWO WE WŁASNEJ FIRMIE” - zaproszenie na bezpłatny warsztat - 14-15.10, 21-22.10.2014

2014-09-26

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM WARSZTACIE pt.: ”PRAWO WE WŁASNEJ FIRMIE”. Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Czterodniowy warsztat jest adresowany dla zarejestrowanych firm oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu: rodzajów i form prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania umów cywilnych w obrocie gospodarczym, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, stosowanych form zatrudnienia pracowników i obowiązków z tym związanych, ochrony dóbr niematerialnych.

Warsztaty odbywać się będą w godz. 08:00 – 15:00 terminie:

Dzień 1 – 14.10.2013
Dzień 2 – 15.10.2013
Dzień 3 – 21.10.2013
Dzień 4 – 22.10.2013

PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1
1.    Typowe formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej (systematyka): indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)- (systematyka i podstawowe informacje).

2.    Procedury prawne zakładania i prawidłowego prowadzenia spółek  prawa handlowego (uszczegółowienie): spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)- (systematyka i podstawowe informacje)

Dzień 2
1.    Inne formy prowadzenia działalności: spółka cywilna, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie- (systematyka i podstawowe informacje).

2.    Cywilne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej: podstawowe umowy handlowe i sposób ich redagowania, przesłanki ważności umów, prawidłowa reprezentacja stron w umowie, skutki nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie umów, terminy przedawnienia roszczeń, pełnomocnictwa, odpowiedzialność osób podpisujących kontrakty, forma i treść pełnomocnictw, umocowanie pełnomocnika; umowy związane z dysponowaniem lokalem i innymi prawami majątkowymi (umowa pożyczki, najmu i użyczenia), umowa kupna-sprzedaży, dostawy, współpracy. Forma umów- zwykła i szczególna, zawieranie umów w formie aktu notarialnego, umowy zawierane ustnie i drogą e-mail oraz przesłanki ich ważności. Najczęściej popełniane błędy w umowach. Rozwiązanie umów i dochodzenie roszczeń. CASE STUDY- analiza gotowych przykładowych umów: kupna- sprzedaży, najmu, użyczenia, pożyczki, współpracy).

Dzień 3
1.    Sądowe dochodzenie roszczeń- cywilne postępowanie gospodarcze, postępowanie nakazowe i upominawcze, postępowanie uproszczone oraz zwykłe. Przygotowanie pozwu i pism procesowych, środki i terminy zaskarżania orzeczeń, zasada prekluzji dowodowej w procesie cywilnym gospodarczym, prawidłowe przygotowanie dokumentów do wszczęcia postępowania o dochodzenie należności, zastępstwo procesowe i związane z tym koszty, koszty sądowych postępowań cywilnych. CASE STUDY analiza przykładowego wniosku do sądu gospodarczego.

2.    Prawo własności intelektualnej w umowach handlowych- ochrona dóbr własności intelektualnej (ochrona dokumentacji, materiałów reklamowych i marketingowych, programów komputerowych, koncepcji pomysłów biznesowych, znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, baz danych, itp.), regulacje umowne w zakresie praw autorskich (przeniesienie majątkowych praw autorskich, licencje, wykorzystanie znaków towarowych oraz oznaczeń przedsiębiorstwa, ochrona i udostępnianie baz danych w ramach umów handlowych).

Dzień 4

1.    Wizerunek firmy i prawo do niego na gruncie polskiego prawa cywilnego. Promowanie i reklamowanie firmy w zgodzie z polskim prawem.
2.    Rozliczanie firmy z Urzędem Skarbowym, wybór formy opodatkowania.

Miejsce odbywania się warsztatów:
 Sala konferencyjna nr 222, II piętro , ul. Plac Wolności 18, (budynek Spółdzielni „Rolnik”) 61-739 Poznań.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach.
 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia (zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy) do dnia 10.10.2014r. drogą mailową na adres: izba@pcc.org.pl

Ilość miejsc jest ograniczona
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Marzec 2019

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy