Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Pożyczki Obrotowe i Leasing operacyjny w ramach Tarczy antykryzysowej

2020-04-29

Już znamy coraz więcej informacji nt. instrumentów finansowych, które będą dostępne w Agencji Rozwoju Przemysłu w tamach Tarczy antykryzysowej: Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość? Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy? Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł? Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto? Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu? Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

 

W skład nowych uproszczonych produktów oferowanych dla klientów z Segmentu MŚP wchodzą:
 

 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł – do dyspozycji klientów MŚP zostały specjalnie przygotowane nowe produkty wspierające ich w trakcie stanu epidemii COVID-19 – uproszczona pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Klient zyskuje dodatkowe środki na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym w okresie trwania stanu epide­mii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez okres następujący po odwołaniu tego stanu do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębior­ców.
 • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – dodatkowo przygotowano nową uproszczoną pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, której celem jest wypłata w kwocie netto wymaganego do finanso­wania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Pożyczka może stanowić uzupełniające źródło finansowania wyna­grodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzy­sowej.
 •  Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z sektora MŚP z branży transportowej -  refinansowanie umów leasingu, których wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat, pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t, kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta, okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją), karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy, marża zgodna z siatką cen dla produktu, opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%, opłaty manipulacyjne 0%                                 

  Głównymi warunkami, które klient musi spełnić, aby móc otrzymać powyższe produkty są:


  Firmy z obszaru MŚP - małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzenie rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, prowadzenie działalność minimum przez 12 miesięcy, Przychody ze sprzedaży za 2019 lub ostatni okres obrachunkowy  są na poziomie min. 4 mln zł, Ostatni rok zakoń­czony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja oraz dodatni wynik netto), przedstawienie adekwatniego zabezpieczenia min. 120 % wartości wnioskowanej Pozyczki.
   

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.arp-tarcza.pl, gdzie również będziecie Państwo mogli złożyć wniosek on-line bez zbędnych formalności o wybrany produkt.
   
  Na każdym etapie procesowania transakcji możecie Państwo skorzystać z pomocy przedstawicieli ARP SA (lista na stronie https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow) lub porzez przedstawicieli Infolini PFR nr tel. 800 800 120.

   

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy