Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. systemu promowania CSR w Polsce.

2010-01-10

9 lutego br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. systemu promowania CSR w Polsce, działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministerstwo Gospodarki w 2009 r.

W spotkaniu uczestniczył Henryk Judkowiak – Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji (przyp. PIGIEiK jest Partnerem wiodącym realizowanego na terenie Wielkopolski projektu CSR – społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce). Podczas spotkania wytyczono główne kierunki działania grupy roboczej, które będą realizowane w 2010 roku. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk zaangażowanych w promowanie CSR w Polsce, w tym reprezentanci organizacji pozarządowych, biznesu oraz środowiska akademickiego.

Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. W jego skład wchodzą także: zastępca przewodniczącego Zespołu: Radosław Mleczko - podsekretarz stanu w MPiPS, sekretarz zespołu: Beata Jaczewska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w MG oraz przedstawiciele MNiSW, MSZ, MŚ, MSP, MRR, MIPS, MEN, MF, UOKIK, UZP, a także partnerzy społeczni.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Maj 2019

Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy