Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Ogłoszono konkurs na dotacje na rozwoju eksportu dla firm z Wielkopolski

2015-08-21

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Na co i kto może składać wnioski

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na: wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.
 

Szczegółowa lista wnioskodawców wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie została umieszczona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.


Finanse
 

  • Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PL
  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
  • Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20.08.2015 r.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach powyższego działania proszę o kontakt z biurem Izby (tel.: 61 851 78 48 e-mail:izba@pcc.org.pl) . Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, a także realizację działań eksportowych, które będą przedmiotem dofinansowania w ramach Państwa projektów.

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Grudzień 2018

P W Ś C P S N
          01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy