Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Ogłoszono konkurs dla Działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

2008-03-25

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007 - 2013 dla Działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dla:

  • Schematu I: Projekty inwestycyjne,
  • Schematu II: Specjalistyczne projekty doradcze.

O dofinansowanie w ramach Działania 1.1. mogą starać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęło działalność gospodarczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku (dniem rozpoczęcia działalności jest dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców),
  • prowadzą działalność i/lub mają siedzibę na terytorium województwa wielkopolskiego.
  •  

Poziom dofinansowania projektów inwestycyjnych w Działaniu 1.1. środkami Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi wynosi 60% wydatków kwalifikowanych projektu, a specjalistycznych projektów doradczych 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Minimalna kwota dofinansowania specjalistycznego projektu doradczego wynosi 3 000 PLN, a maksymalna 60 000 PLN. Minimalna kwota dofinansowania projektu inwestycyjnego wynosi 9 000 PLN, a maksymalna 200 000 PLN.

Wsparcie w ramach działania 1.1. jest udzielane jedynie jako refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta przed wypłatą środków. Oznacza to, że Beneficjent przed rozpoczęciem realizacji projektu musi zapewnić środki potrzebne do realizacji inwestycji, pochodzące bądź to ze środków własnych lub też z innych źródeł.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji o Działaniu 1.1. w ramach WRPO, jak również poszukujących pomocy przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, tel. 061 851 78 48/49, mail: izba@pcc.org.pl.

 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy