Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Oferta Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

2013-02-26

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja działająca z myślą o rozwoju regionu oraz wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw i podnoszeniu ich innowacyjności. PPNT jako multidyscyplinarny ośrodek wsparcia nauki i biznesu oferuje liczne udogodnienia infrastrukturalne i usługi stanowiące pomoc w prowadzeniu działalności oraz umożliwiające podejmowanie wyzwań ambitnych przedsiębiorców. Liczne powiązania z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza stanowią silne wsparcie dla prowadzonych prac badawczych i podejmowanej współpracy z gospodarką.

Obecnie w strukturze PPNT szczególne miejsce odgrywa Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii, który jest nowo utworzonym kompleksem oferującym przede wszystkim wynajem nowoczesnych laboratoriów chemicznych i biotechnologicznych przeznaczonych do prowadzenia prac badawczych. Obiekt ten dysponuje także halą technologiczną oraz serwerownią, która będzie świadczyć szereg usług informatycznych, serwerowych i udostępniać swoją infrastrukturę oraz zasoby.
Lokatorom Zespołu Inkubatorów oferujemy również dostęp do szerokiego spektrum aparatury badawczej oraz instalacji umożliwiających prowadzenie i optymalizację chemicznych procesów technologicznych oraz podstawowe operacje technologiczne oraz syntezy w skali wielkolaboratoryjnej.
PPNT oferuje przedsiębiorcom oraz osobom zakładającym własne firmy, szczególnie z branży zaawansowanych technologii, usługi dotyczące ochrony własności intelektualnej, licencjonowania, transferu technologii i innowacyjności. Pomaga również w zdobywaniu środków z Programów Ramowych UE, stypendiów dla naukowców, prowadzi szkolenia dotyczące pisania wniosków i zarządzania projektami badawczymi. Oferuje także szkolenia i pomoc nowo utworzonym spółkom technologicznym, które mogą prowadzić działalność na terenie PPNT, korzystać z jego pomieszczeń, biur, otoczenia i infrastruktury. PPNT to miejsce łączące na swoim terenie naukę, przedsiębiorczość i technologie, z którego korzystają ulokowane tu rozwijające się innowacyjne firmy, instytucje i ich działy badawcze. Państwa firma może do nich dołączyć i skorzystać ze wsparcia środowiska Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego!
Zapraszamy do Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii i PPNT:

www.ziwt.pl
www.ppnt.poznan.pl/
inkubatory@ppnt.poznan.pl
tel. 61 827 97 63
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy