Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Nowe usługi dla przedsiębiorców "LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP".

2011-01-10

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji od początku roku 2011 na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej realizuje projekt „LEM ? dyfuzja innowacji wśród MSP”.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji od początku roku 2011, na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej realizuje projekt „LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP”.
Strategicznym zadaniem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu dostępu do wysokiej jakości usług oraz infrastruktury służącej wzmocnieniu i wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego.
Zadanie to będzie spełnione dzięki elektronicznej platformie usługowej, która poprzez wbudowane funkcjonalności umożliwia m.in:

 • znalezienie partnera w wymiarze biznesowym, technologicznym, naukowym,
 •  kojarzenie przedsiębiorców w celu nawiązania kooperacji,
 • kojarzenie przedsiębiorców z instytucjami działającymi w ich otoczeniu,
 • kojarzenie przedsiębiorców z instytucjami naukowymi,
 • pozyskanie partnerów biznesowych (poszukiwanie poddostawców i partnerów posiadających określone rynki, technologie produkcji lub doświadczenia),
 • budowanie sieci łańcucha dostaw,
 • wymianę doświadczeń branżowych i kooperacyjnych,
 • promowanie innowacji wśród wszystkich użytkowników,
 • przekazywanie informacji do użytkowników Platformy o możliwości rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach (technologicznej, organizacyjnej, procesowej itp.),
 • nawiązanie kontaktu w trybie on-line, mailowym lub w sposób bezpośredni,
 • prezentację oferty i możliwości współpracy,
 • realizację i dokumentację wszystkich etapów kojarzenia na platformie (etapu nawiązania współpracy, etapu wymiany uzgodnień itp.).
 •  

W celu rejestracji i korzystania z funkcjonalności Platformy zapraszamy na stronę www.innowacje.biz.

Rejestracja na Platformie jest bezpłatna, a rozliczenie usług doradczych realizowanych w ramach Pakietu Usług będzie następowało w ramach pomocy de minimis (Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, jest pomocą o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku).

W przypadku zainteresowania i chęci rejestracji zapraszamy do kontaktu z biurem Izby – ul. Św. Marcin 80/82, 61 – 809 Poznań, tel. 61 851 78 48; e – mail: izba@pcc.org.pl.

W załączeniu przesyłamy dokładne informacje dotyczące Platformy LEM. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym dokumentem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 5.2.: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy