Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Nowe możliwości nawiązywania współpracy Projekt "Global Cluster"

2007-09-04

Idea wspierania rozwoju gospodarczego regionów w oparciu o klastry to nowy nurt w teorii i praktyce prowadzenia polityki regionalnej. Agencje realizujące zadania zlecone im przez władze regionów utrzymują stałe, bliskie kontakty z przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w rozwój najważniejszych branż. Dzięki temu osiągają większą efektywność. Jednocześnie wzmocnione zostają struktury wiążące przedsiębiorstwa z ich lokalnym otoczeniem, co ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowej konkurencyjności firm i regionów.

Najważniejszym elementem klastra są skoncentrowane geograficznie przedsiębiorstwa z jednej branży. Zazwyczaj reprezentują one kilka ogniw łańcucha produkcyjnego - od przedsiębiorstw pozyskujących i przetwarzających zasoby naturalne, poprzez producentów półfabrykatów, po wytwórców wyrobów finalnych, dystrybutorów hurtowych i detalistów. Koncentracja przedsiębiorstw zaostrza ich wzajemną konkurencję na rynkach zbytu i czynników produkcji. Jednocześnie jednak fakt, że występują one w zbiorowości, wywołuje korzystne dla nich efekty zewnętrzne ? na przykład: większy napływ zasobów niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu produkcyjnego w branży, którą reprezentują. Innym przykładem jest potencjał innowacyjny osób, które decydują się pracować w przedsiębiorstwach klastra, wcześniej podejmując określony kierunek studiów lub osiedlając się w regionie. Najatrakcyjniejsze klastry stwarzają najlepsze perspektywy rozwoju zawodowego i przyciągają najbardziej wartościowych pracowników z całego świata - dzięki temu tworzą najbardziej innowacyjne produkty i wygrywają walkę o międzynarodowe rynki.

Importerów, Eksporterów i Kooperacji została partnerem europejskiego projektu "Global Cluster" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Przyjęła na siebie rolę organizacji, która inicjuje i wspiera komunikację pomiędzy wyżej wymienionymi składowymi klastra.

Projekt "Global Cluster" ma na celu pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych w całej Europie, tworzenie sieci zależności handlowych pomiędzy europejskimi przedsiębiorcami. W Projekcie bierze udział 20 partnerów - koordynatorów z 13 krajów (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Estonia).

W ramach projektu odbędą się trzy giełdy kooperacyjne, towarzyszące następującym imprezom targowym:

  • 7-10 listopada 2007 Międzynarodowe Targi Ecomodo, które są targami odzyskiwania materiałów i energii oraz rozwoju ochrony środowiska, Rimini / Włochy
  • 24-25 stycznia 2008 Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Grune Woche , Berlin /Niemcy
  • 22-23 Maja 2008 Międzynarodowe Targi Przemysłowe , Nitra / Słowacja
    Podczas giełd kooperacyjnych uczestniczący przedsiębiorcy będą mieli zapewnione spotkania handlowe z wcześniej dobranymi partnerami handlowymi z 20 państw uczestników Projektu ?Global Cluster?.

Giełdy kooperacyjne poprzedzą warsztaty, na których przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z zasadami międzynarodowej współpracy, pojęciem klasteringu, jak również działaniem na poszczególnych rynkach zagranicznych.

W chwili obecnej zapraszamy do udziału w pierwszej giełdzie kooperacyjnej, w ramach Targów Ecomodo we Włoszech/Rimini. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Wójcickim pod numerami telefonów 061 854 21 82, e-mail: eksport2@pcc.org.pl, izba@pcc.org.pl.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie www.globalcluster.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Globar Cluster!

 
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy