Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Najlepsze przedsiębiorstwa produkcyjne świata, a system MSP opracowywany w ramach projektu IMPEX.

2008-04-25

Nowoczesne techniki produkcji, gwarantowane procesy, a przede wszystkim dobrze wykwalifikowani pracownicy produkcyjni to kierunek, w którym podążają najlepsze przedsiębiorstwa świata. Płynne procesy produkcyjne, efektywna produkcja, wzrost produktywności, wzrost wartości dodanej, poprawa jakości, dążenie do perfekcji, wszystkie te cele są możliwe do realizacji, jeśli kadra produkcyjna będzie ustawicznie szkolona i motywowana.

Kadra produkcyjna jest motywowana, ponieważ pracodawca przenosi na nią odpowiedzialność, wspiera i wymaga. Rośnie morale pracy i zadowolenie z niej, ponieważ doceniają ją i szanują. Przedsiębiorstwo rozwija się, przekształca się w uczącą organizację ze stabilną kulturą przedsiębiorstwa. Ten ustawiczny proces prowadzi w konsekwencji przedsiębiorstwo do grona najlepszych w świecie. Z Systemem Zarządzania Szkoleniem Produkcyjnym (MSP) można to osiągnąć. Kadra produkcyjna przekształci się w specjalistyczny personel, ażeby doprowadzić firmę do grona najlepszych przedsiębiorstw produkcyjnych. A jeśli już firma należy do grona najlepszych, pamiętajmy, że <nic nie jest tak dobre, aby nie mogło być jeszcze lepsze>. System MSP skierowany jest w pierwszej kolejności do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i służy pomocą w planowaniu i przestawieniu jej w celu poprawy poziomu jakości pracowników działu produkcji. Wsparcie Systemu MSP może w znaczący sposób wpłynąć na redukcję kosztów. Właściwa jego zaleta sprowadza się do redukcji kosztów poprzez zmniejszenie strat procesowych i jakościowych. Przedsiębiorstwa produkcyjne korzystając z Systemu biorą we własne ręce kwestie poprawy kompetencji ich kadry produkcyjnej. Oszczędza to koszty i gwarantuje wzrost kompetencji pracowników produkcyjnych.

System MSP wspiera przedsiębiorstwom w następującym zakresie:

  • jak można poprawić/podnieść poziom kalifikacji kadry produkcyjnej,
  •  jak można zorganizować podnoszenie kwalifikacji w sytuacji problemowej w zakładzie,
  • jak można doprowadzić w zakładzie do wzrostu kwalifikacji,
  • jak można odpowiednio wdrożyć nowych pracowników,
  • jak można organizować zorientowany na pracę i zintegrowany proces kwalifikacji z punktu widzenia problematyki zwolnień i kosztów,
  • jak samodzielnie kształtować proces wzrostu i własnej odpowiedzialności za nauczanie/samokształcenie,
  • jak można osiągnąć w produkcji płaszczyznę wsparcia kształcenia,
  • jak można rozwinąć przedsiębiorstwo do kształcącej organizacji.
  •  

Szczegółowo powyższe kwestie opisane zostały w pierwszym numerze biuletynu w artykule <Die besten Ferigungunternehmen der Welt> Ausgabe Nr.1, Mai 2008, do lektury którego Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, jako partner projektu serdecznie zaprasza. Biuletyn znajduje się do pobrania tutaj. Projekt IMPEX jest międzynarodowym projektem realizowanym w ramach Programu Leonardo da Vinci przez 16 partnerów, spośród których osiem to przedsiębiorstwa produkcyjne z czterech państw. Celem projektu jest rozwój oprogramowania (MSP) służącego planowaniu, organizacji, wprowadzaniu i kontroli środków treningowych / szkoleniowych dla kadry produkcyjnej. System MSP idzie nową drogą i czyni możliwym nauczanie w procesie produkcji. Dla rozszerzenia wymaganego rozwoju kompetencji kadry produkcyjnej zostaną wypracowane w projekcie i wprowadzone formy nauczania zorientowane na proces produkcji, które zaoszczędzą przedsiębiorstwu rozległych i nierealistycznych spowolnień w procesie podnoszenia kwalifikacji kadr. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.impexonline.eu.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy