Doradzamy przedsiębiorcom

Aktualności

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2007-2013.

2008-06-07

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu konkurs nr 02/I/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki przeznaczone będą na następujące działania:
Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP.
Schemat I. Projekty inwestycyjne.
Schemat II. Specjalistyczne projekty doradcze.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów WRPO na lata 2007 - 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa w dniu 17 stycznia 2008 roku, zmienionym w dniu 29 maja 2008 roku. Obowiązująca, jednolita wersja dostępna jest na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedziebie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00 lub wysyłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentu do jednostki.
Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe możn a składać do 25 lipca 2008 roku, do godziny 15:00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2008 roku.
Szacunkowe wielkości kwot przewidzialnych do rozdysponowania w konkursie wynoszą:

  • dla Schematu I około 33 000 000,00 Euro,
  • dla Schematu II około 2 000 000,00 Euro i mogą ulec zmianie.

W przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na Schemat II, zostaną one przekazane na Schemat I.

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach Schematu I. Projekty Inwestycyjne nie może zakończyć się wcześniej niż przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W organizowanym konkursie nie stanowią wydatków kwalifikowanych wydatki na nabycie nieruchomości (w tym grunty), wydatki na wybudowanie nieruchomości oraz wydatki na roboty budowlane. Z udziału w konkursie wyłączone są wszystkie projekty, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Ponadto, w przedmiotowym konkursie zostaje zawieszona możliwość zastosowania cross-financingu.
 

Informacja o poziomie dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:

  • maksymalnie 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • maksylamnie 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 40% wydatków kwalifikowanych w przypadku Beneficjentów realizujących projekty w sektorze transportu,
  • w ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze:
    maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych.
  •  

Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowycm opisie priorytetów WRPO na lata 2007 - 2013.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu (do którego załącznikiem są kryteria wyboru) oraz innych dokumentach (np. wzór umowy o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Wnioski przygotowane w innej formie nie będa przyjmowane.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: 61 858 12 27, 61 858 12 37.
 

< zobacz listę aktualności

Newsletter

Kalendarium

Marzec 2019

P W Ś C P S N
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Punkt konsultacyjny

Zostań członkiem izby

Członkiem Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

więcej

Przeglądaj oferty

Nawiąż nowe kontakty biznesowe. Przeglądaj oferty zrzeszonych przedsiębiorstw.

więcej

Kontakt

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań
Tel. 61 851 78 48
E-mail: izba@pcc.org.pl

więcej

Nasi partnerzy